21-09-2023: SAML en OpenID.NLGov zijn gezamenlijk verplicht ('Pas toe of leg uit'-verplichting) aan de overheid. De 'Pas toe of leg uit'-verplichting van SAML en OpenID.NLGov is overgegaan naar Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) vervangt de afzonderlijke registraties van SAML, NL GOV AP OIDC en OIDC op de lijst open standaarden.

21-09-2023: OpenID.NLGov is aangemeld bij Forum Standaardisatie onder de naam NL GOV AP OIDC. Met de naamsverandering naar OpenID.NLGov wordt aangesloten op de internationale conventie van namen voor profielen bij OIDC.

NL GOV Assurance Profile for OIDC

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Het NL GOV OpenID Connect profiel moet worden toegepast bij het beschikbaar stellen en het gebruik van federatieve authenticatiediensten, inclusief vertegenwoordiging- en attribuutverstrekking.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering
Het profiel vult de standaard OpenID Connect aan met additionele eisen en richtlijnen.
Nut

Het NL GOV Assurance profile for OIDC 1.0 geeft door dienstverleners aangeboden diensten de mogelijkheid om de identiteit van een eindgebruiker te controleren gebaseerd op verschillende authenticatieservices (zoals DigiD), waarbij profielinformatie van de eindgebruiker volgens een gestandaardiseerde wijze beschikbaar wordt gesteld aan de daarvoor geautoriseerde diensten.

Werking

Het profiel maakt het mogelijk dat gebruikers zelf een keuze kunnen maken voor een (goedgekeurde) authenticatievoorziening, zoals DigiD, en niet steeds opnieuw in hoeven te loggen, bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een routeringsvoorziening.

OpenID Connect is een generieke standaard die meestal nog aanvullende afspraken vereist voor de toepassing in specifieke domeinen. NL GOV Assurance Profile for OIDC legt nadere afspraken vast over het gebruik van OpenID Connect bij de Nederlandse (semi-)overheid.

Domein
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

NL GOV Assurance profile for OpenID Connect

Specificatiedocument
Versie
1.0
Beheerorganisatie
Logius

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding

20-11-2020

Intakeadvies

Intakeadvies-NL-GOV-AP-OIDC.pdf

PDF Document | 111.19 KB
Expertadvies
Consultatie
Aanvullend onderzoek
Forumadvies