Linked data: wie, wat en waar in het onderwijs

Een aan Wikidata gekoppelde thesaurus voor audiovisuele archieven

Een landelijke voorziening van gemeentelijke datasets voor waterbeheer

Traceerbare producten in de chipindustrie

De Nederlandse bibliografie als linked open data

‘Standaardisatie leidt tot beter en goedkoper bouwen’

Gemeenten aan zet

The great Baltimore fire

Logistiek in de haven

Cybercrime aangepakt