Traceerbare producten in de chipindustrie

Content

""

Voor fabrikanten van chips is traceerbaarheid van producten cruciaal. Als zich een probleem met een type product voordoet, moeten ze zo snel mogelijk het defecte onderdeel identificeren en vervangen. NXP Semiconductors traceert daarom elke partij producten door het hele productie- en leveringsproces heen.

Systemen aan elkaar koppelen

De productie- en leveringsdata wordt over verschillende systemen verspreid bewaard. De meeste van deze systemen zijn relationele databases. NXP Semiconductors gebruikt nu Linked Data-technologie om de data in de verschillende systemen te koppelen. De gecombineerde data kan worden doorzocht en geanalyseerd via SPARQL-queries en JSON-LD-API’s

Dankzij Linked Data kunnen producten door de hele productie- en distributieketen getraceerd worden.

De Global Trace Portal 2.0

Het project is in verschillende fases tot stand gekomen. In eerste instantie bouwde NXP Semiconductors een RDF graph voor de belangrijkste database in het rapporteringsproces, een complexe database met verschillende tabellen en meer dan 100 miljoen records in de hoofdtabel. Het semantisch model bleek te complex voor een werkbare Linked Data-representatie, en ook de prestaties vielen tegen door de zware bevraging van de database die de SPARQL-queries teweegbrachten.

Maar de resultaten waren voldoende bemoedigend om te werken aan een efficiëntere en meer schaalbare Linked Data-structuur. In het tweede ontwerp betrok NXP Semiconductors de gebruikers vanaf het begin waardoor de Linked Data beter aansloot bij de behoeften van de professionals die klachten van klanten moeten afhandelen en kwaliteitsproblemen moeten opsporen en verhelpen. SPARQL voor tabellen, ook bekend als Tarql, bood een oplossing voor het schaalprobleem. Ook de userinterface werd opnieuw ontwikkeld, en zo ontstond de Global Trace Portal 2.0.

Individuele producten volgen

Dankzij de Linked Data-aanpak laat de Global Trace Portal 2.0 het ook toe om individuele producten te volgen. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke systeem dat alleen partijen volgde. In een partij kunnen wel duizenden producten zitten, waardoor een product met een probleem er moeilijk uit te lichten is. De Global Trace Portal 2.0 combineert de gegevens over partijen met gegevens over individuele producten, waardoor er op individuele productcodes gezocht kan worden

Een groeiend succes

Bij testen blijkt de Global Trace Portal 2.0 efficiënt en schaalbaar. Gebruikersacceptatietesten laten zien dat gebruikers het nieuwe interactieve ontwerp en gebruiksvriendelijkheid van de applicatie waarderen. Het portaal is negen maanden in gebruik met inmiddels 100 actieve gebruikers. Het portaal functioneert goed.

Wel wordt steeds duidelijker dat de koppeling met databronnen dynamischer moet worden, want er komen meer en meer aanvragen voor extra systeemkoppelingen. Dit brengt ook weer schaalbaarheidsproblemen met zich mee. Caching van data moet hiervoor een oplossing bieden. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Total Traceability is een belangrijk onderdeel van NXP’s Total Quality-programma!

Parels van Linked Data Toepassingen

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Platform Linked Data Nederland

""

Documentatie-type