Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Voor XML transformaties

Nut en werking

Typering

Transformeren XML berichten

Nut

De XSL standaard maakt het mogelijk om informatie uit XML berichten om te zetten naar een ander formaat of een andere (type) XML bericht. 

Werking

Extensible Stylesheet Language (XSL) is een formele taal waarin beschreven kan worden hoe XML-documenten geformatteerd moeten worden. XSL is daarmee een aanvulling op XML, welke op de lijst is opgenomen als aanbevolen standaard. Ook omvat XSL een notatiewijze voor stylesheets ten behoeve van de opmaak van XML-documenten. XSLT, XPath en XSL-FO zijn onderdeel van de XSL-standaard:
1. XSLT (XSL Transformation): taal voor het transformeren van XML-documenten,
2. XSL-FO (XSL Formatting Objects): taal voor het specificeren van de visuele weergave van een XML-document, en
3. XPath: onderdeel van XSLT voor het adresseren van onderdelen van een XML-document.
 

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Extensible Stylesheet Language
Versie
XSL family
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Hulpmiddelen

De standaard XSL wordt sinds 2001 door W3C geadviseerd om te gebruiken. De opsplitsing naar substandaarden heeft ervoor gezorgd dat XSL een moeizame ontwikkeling heeft doorgemaakt maar inmiddels wel de standaard steeds meer gebruikt.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Voorheen stond alleen een (verouderde) versie van XSLT op de aanbevolen lijst. November 2016 is besloten om deze te vervangen voor XSL om zodoende de hele XSL 'familie' op de aanbevolen lijst te plaatsen.

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

XML: syntax voor beschrijven berichteninhoud die getransformeerd kunnen worden met XSL.