Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties, zoals Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA), Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken (WOZ);

 

uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten;

 

uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.

Organisatorisch werkingsgebied

Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Uitwisseling administratieve overheidsgegevens

Nut

StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties.

Werking

Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Detailinformatie

Volledige naam
Standaard Uitwisselings Formaat
Versie
laatste
Beheerorganisatie
VNG Realisatie

Toepassing

Conformiteitstest

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2008-11-12

Overig

Toelichting

De invoering van basisregistraties en geïntegreerde dienstverlening zoals de omgevingsvergunning vragen om harmonisatie van administratieve (StUF) en geografische (NEN 3610) uitwisselingsstandaarden. VNG Realisatie en Geonovum hebben hiervoor gezamenlijk stappen gezet. Zie: Samenwerkingsovereenkomst VNG Realisatie en Geonovum, Brief aan College Standaardisatie.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de investering in een systeem of dienst waarmee gegevens uit de verschillende gemeentelijke basisregistraties worden uitgewisseld.