Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

SHACL kan worden toegepast bij gegevensuitwisseling en gegevensbeheer van gegevensverzamelingen die aan de hand van Linked Data principes gestructureerd zijn (RDF), al dan niet met een bijbehorend semantisch model of informatiemodel (de aldaar aanwezige structureringen, restricties, kardinaliteiten, enz.). SHACL kan worden gebruikt om gegevensstructuren die in de vorm van Linked Data zijn vastgelegd te beschrijven en te valideren, waarbij doorgaans wordt verwezen naar het semantisch model.

Nut en werking

Typering

Kwaliteitscriteria op linked data

Nut

Gebrek aan vertrouwen in gegevenskwaliteit is in de praktijk een grote drempel voor het hergebruik van gegevens tussen organisaties (interoperabiliteit). Shapes Constraint Language (SHACL) biedt een oplossing voor de gegevenskwaliteit en de begrijpelijkheid van gegevensverzamelingen, vormgegeven volgens Linked Open Data principes. Daarmee bevordert de standaard interoperabiliteit in toepassingen van Linked Data.

Werking

SHACL is een op Resource Description Framework (RDF) gebaseerde taal om ‘constraints’ of condities op datasets uit te drukken. Bijvoorbeeld: 'een auto moet een kenteken hebben'. De standaard heeft betrekking op datasets die als Linked Open Data zijn ingericht. SHACL is niet alleen een beschrijvende taal maar implementeert ook instructies die door machines kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 'als een auto geen kenteken heeft, geef dan een foutmelding'. Zo kan de kwaliteit van bestaande datasets (gegevensbeheer) en aangeboden data (bij gegevensuitwisseling) automatisch worden beheerd. SHACL beschrijft naast de condities hoe de informatie en semantiek van een dataset gestructureerd is. Deze beschrijving ('bijsluiter') is zowel voor mensen als machines leesbaar. Daardoor wordt het voor organisaties tevens makkelijker elkaars datasets te begrijpen en te integreren in de eigen gegevenshuishouding. SHACL heeft daarmee belangrijke toegevoegde waarde bij Linked Open Data.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Shapes Constraint Language
Versie
20170720
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Community

Het Platform Linked Data Nederland is een kenniscentrum voor Linked Data toepassingen en standaarden waaronder SHACL.

Hulpmiddelen

Er is open source tooling beschikbaar vanuit TopQuadrant.

Toetsingsinformatie

Datum van aanmelding
2018-04-30
Datum van besluit
2018-11-29

Overig

CPV-code
72512000-7 Documentbeheerdiensten