Over de standaard

Beschrijving

Inhuur van flexibele arbeidskrachten

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

De SETU-standaard leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces van uitzendkrachten

Werking

De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. Door toepassing van de SETU standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).

Trefwoorden
e-Facturering
Loopbaan
Personeel

Detailinformatie

Beheerorganisatie
SETU
Volledige naam
Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche-standaarden
Version
Zie toelichting bij opname
Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeren in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten

Implementatie

Toelichting

Het Semantisch Model Elektronische Factuur beschrijft welke gegevens in een elektronische factuur kunnen worden opgenomen, wat de samenhang is tussen deze gegevens en wat de definities zijn van deze gegevens. Het Semantisch Model Elektronische Factuur is een semantische standaard. Een semantische standaard maakt het gebruik van verschillende, onderliggende technische standaarden mogelijk. SETU is zo'n technische standaard die de syntax van het bericht beschrijft. Vergelijkbaar zijn UBL2.1 en Simpler Invoicing (UBL SI) en binnen de overheid het veelgebruikte formaat UBL OHNL.

Domein
E-facturatie en Administratie
Hulpmiddelen

Meer informatie over de standaarden en hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de beheerorganisatie, www.setu.nl

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

De elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Toelichting bij opname

De volgende versie zijn beoordeeld en op de lijst opgenomen:
SETU Standard for Ordering and Selection 1.2
SETU Standard for Assignment 1.2
SETU Standard for Reporting Time & Expenses 1.3
SETU Standard for Invoicing 1.3

SETU Standard for Ordering and Selection 1.1 SETU Standard for Assignment 1.1 SETU Standard for Reporting Time & Expenses 1.0 SETU Standard for Invoicing 1.0

Oorspronkelijk stonden de 1.1, 1.1, 1.0 en 1.0 versies op de lijst. Het Forum heeft in februari 2015 besloten de versie aan te passen naar 1.2, 1.2, 1.3 en 1.3.

Datum van besluit
2009-05-20
Europese status (MSP)
Nee

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal SETU met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem
79999200-5 Factureringsdiensten

 

e-HRM-systemen
Algemene personeelsdiensten voor de overheid
79211110-0 Loonadministratiediensten
79600000-0 Recruteringsdiensten
79631000-6 Personeels- en loonlijstdiensten
79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resources

 

Inhuur van personeel
79610000-3 Plaatsing van personeel
79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'