Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Het publiceren van niet-reviseerbare elektronische documenten in eBook-formaat, geoptimaliseerd voor gebruik op - maar niet beperkt tot - draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones.

Nut en werking

Typering

e-bookformaat

Nut

De EPUB 3.0-standaard kent in potentie een grote toegevoegde waarde ten opzichte van huidige open documentstandaarden. Deze toegevoegde waarde ligt met name in het publiceren van niet-bewerkbare elektronische documenten voor draagbare apparaten als e-readers, tablets en smartphones. Naast de mogelijkheid voor reflowable weergave van documentinhoud biedt de standaard ook ondersteuning voor multimedia content (audio/video) en hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten.

Werking

De standaard Electronic PUBlication (EPUB), versie 3.0, is een e-bookformaat, ontwikkeld voor het uitwisselen en publiceren van digitale publicaties en documenten. EPUB maakt het mogelijk om ‘niet-bewerkbare’ documenten te downloaden, op te slaan en offline weer te geven. Deze weergave is ‘reflowable’, wat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het type apparaat dat wordt gebruikt. Dit is met name van toegevoegde waarde voor draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones. Daarnaast is het mogelijk in EPUB 3.0 documenten multimedia content toe te voegen en deze toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Electronic PUBlication
Versie
3.0
Beheerorganisatie
IDPF

Toepassing

Hulpmiddelen

Meer informatie over EPUB 3.0 is ook te vinden is ons eerder uitgevoerde expertonderzoek naar de standaard, zie hiervoor: https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS_49-04-04B_Forumadvies_EPUB_3.0.pdf

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Niet alle overheidsdocumenten zijn geschikt voor het gebruik van EPUB 3.0. Voorbeelden zijn wetgeving waarbij weergave in het originele formaat essentieel is voor de interpretatie en documenten waarvan het formaat van belang is voor de rechtmatigheid van een document. Het heeft dan ook de voorkeur om overheidsorganisaties keuzevrijheid te geven met betrekking tot het gebruikte documenttype. Vandaar de opname op de aanbevolen lijst. Daarnaast zit de meerwaarde van EPUB 3.0 in de ondersteuning van de reflowable weergave van documentinhoud en de weergave van multimedia content (audio/video) en een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. Deze laatste twee functies zijn relatief nieuw en is specifiek voor versie 3.0 (ten opzichte van EPUB 2.0). Van deze functies wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Ook om deze reden past de standaard op de lijst met open standaarden met de status ‘aanbevolen’.

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

Er is met name raakvlak en ook overlap met de PDF-standaarden . PDF-standaarden zijn ook bedoeld voor de uitwisseling van niet-reviseerbare, elektronische documenten. De belangrijkste meerwaarde van de EPUB 3.0-standaard ten opzichte van de PDF-standaarden is dat EPUB specifiek is ontwikkeld om de weergave (reflowable) aan te kunnen passen aan het apparaat dat wordt gebruikt, het ondersteunt multi-media content (audio/video) en waarborgt een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. EPUB maakt de uitwisseling van gestructureerde en semantisch verbeterde Web content - zoals XHTML, CSS, SVG, afbeeldingen - in een single-bestandsformaat mogelijk.