Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Nut en werking

Typering

Toegankelijkheid websites, webapplicaties en documenten

Nut

Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met functiebeperkingen. Zo krijgt iedereen (dus ook dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden, blinden, slechthorende, doven, en mensen met cognitieve of motorische beperkingen) dezelfde toegang tot overheidsinformatie.

Werking

Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
Versie
2.1.2
Beheerorganisatie
ETSI

Toepassing

Community

Digitoegankelijk.nl is het expertisecentrum voor digitale toegankelijkheid voor de overheid. Hier vindt u informatie over de wettelijke verpichting van digitale toegankelijkheid en hoe u websites en documenten digitaal toegankelijk kan maken.

De Pleio site digitaal toegankelijk publiceren biedt een community voor overheden die elkaar willen helpen door vragen, ervaring en kennis uit te wisselen over het publiceren van toegankelijke informatie.

Hulpmiddelen

De themapagina 'hoe maak je een toegankelijke PDF?' geeft een aantal bronnen waar u informatie kan vinden over het toegankelijk maken van PDF bestanden.

Op de informatiepagina over NEN-ISO PDF op de 'pas toe of leg uit' lijst staat een beslisboom die u helpt het juiste bestandsformat te kiezen voor het publiceren van digitaal toegankelijke informatie.

Conformiteitstest

De volgende hulpmiddelen testen een website of document op een aantal aspecten van WCAG 2.1 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549):

Dit zijn noch formele, noch volledige conformiteitstests.  Een aantal criteria van WCAG 2.1 vereist handmatige controle en kan niet automatisch getest worden.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen helpen met het testen en certificeren van de toegankelijkheid van uw website of webapplicatie.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) vervangt sinds oktober 2016 Webrichtlijnen 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van W3C, alleen gaat Digitoegankelijk uit van de Europese Norm 301 549 die ook instructies voor inkoop beschrijft. In de praktijk verandert er daarom niets aan de WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. De pas-toe-of-leg-uit verplichting voor Digitoegankelijk blijft van kracht tot alle overheidswebsites wettelijk toegankelijk moeten zijn.

Datum van aanmelding
2016-04-26
Datum van besluit
2016-10-19

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeringen in webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal Digitoegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.1) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:

  • 48224000-4 Software voor webpage-editen
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
  • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
  • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
  • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
  • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

Voor meer informatie lees ook de Handreiking "Vragen om Open Standaarden bij Inkoop".