PDF/UA

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Formaat documentpublicatie 
Nut

PDF is een format voor de uitwisseling van documenten die een gebruiker kan bekijken, opslaan en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze zijn aangemaakt. Een PDF document ziet er op alle apparaten en in alle omgevingen hetzelfde uit. Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid.

Werking

Een PDF/UA-1 document is een PDF 1.7 document dat aan aanvullende afspraken voldoet voor digitale toegankelijkheid. Deze afspraken komen overeen met de WCAG 2.0 toegankelijkheidsrichtlijnen die deel uitmaken van de verplichte standaard Digitoegankelijk. PDF/UA-1 beschrijft eisen aan een PDF 1.7 document zoals: een document moet 'tags' bevatten en logische leesstructuur hebben, alle afbeeldingen moeten voorzien zijn van een alternatieve tekst; alle lettertypen moeten in het document ingebed zijn; tabellen moeten een duidelijke kop (rij of kolom) hebben en eenduidig te interpreteren zijn; inhoud mag niet alleen door kleur, vorm of contrast worden gerepresenteerd.

Het specificatiedocument van PDF/UA kan niet gebruikt worden zonder het specificatiedocument van PDF 1.7.

De pagina van PDF (NEN-ISO) op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst geeft meer informatie over wanneer welk (PDF) format moet worden gebruikt.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

ISO 14289-1:2015 Document management applications - Electronic document file format enhancement for accessibility - Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

Versie
ISO14289-1:2015
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
ISO

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

De Pleio community voor open en toegankelijke documentstandaarden biedt een platform voor vragen en discussies over toegankelijke PDF formaten.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

Aan overheidsorganisaties waaronder ook gemeenten, provincies en waterschappen:

 • Zorg voor voldoende bestuurlijke aandacht voor toegankelijkheid en maak duidelijk dat toegankelijkheid en PDF/UA een organisatieverantwoordelijkheid zijn. Benoem dat toegankelijkheid en PDF/UA bijdragen aan een inclusieve maatschappij;
 • Benoem in een organisatie naast een “information security officer” en “privacy officer” ook een “accessibility officer”. Dit geeft meer belang aan het onderwerp en bestendigt aandacht voor toegankelijkheid in de organisatie;

 

Aan “shared service organisations” (SSO’s) van de overheid, en aan overheidsorganisaties die grote contracten met leveranciers van kantoorsoftware hebben:

 • Ga met leveranciers gesprek om de marktondersteuning voor PDF/UA te verbeteren. Er is vooral gebrek aan software waarmee je PDF/UA kan exporteren uit gangbare kantoorapplicaties. Met name shared service organisaties (SSO’s) en overheidsorganisaties die grote contracten hebben met leveranciers van kantoorsoftware kunnen druk uitoefenen op de markt.

 

Aan het Forum Standaardisatie en OBDO:

 • Toegankelijkheid is niet alleen een zorg van ICT- en communicatie-professionals, maar ook van juristen en inkoop. Doe een “call to action” aan deze beroepsgroepen;
 • Faciliteer op de website van het Forum Standaardisatie een beslisboom die organisaties helpt beslissen welke documentstandaard toegepast moet worden op welk soort informatie. Hierbij moeten niet publiceren en publiceren in formaten anders dan PDF (met name html) ook onderbouwde opties worden.
 • Verwijs bij de standaarden met betrekking tot digitale toegankelijkheid, die al op de pas-toe-of-leg-uit lijst staan, naar PDF-UA;
 • Beoordeel over een jaar nogmaals of de standaard PDF/UA niet moet worden opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit lijst.

 

Uitstekend beheer
 • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
 • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nog niet getoetst
Aanmelding

20180312-Aanmelding-PDF-UA.pdf

PDF Document | 336.63 KB
Expertadvies

20180803-Expertadvies-PDF-UA.pdf

PDF Document | 222.66 KB
Consultatie
Intakeadvies

FS180613.3A-Intakeadvies-PDF-UA.pdf

PDF Document | 209.88 KB
Forumadvies

FS181212.3A-Forumadvies-PDF-UA.pdf

PDF Document | 143.26 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

14-03-2018

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

14-02-2019