EPUB

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

EPUB 3.2 kan worden toegepast bij het publiceren van documenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones en niet bedoeld zijn voor bewerking door de gebruiker.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
e-bookformaat
Nut

EPUB 3.2 maakt het mogelijk om documenten die niet voor bewerking door de ontvanger bestemd zijn, te downloaden, lokaal op te slaan en offline te lezen. De weergave is ‘reflowable’, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. De gebruiker kan daarbij bovendien kiezen hoe de inhoud gepresenteerd wordt, bijvoorbeeld met grotere letters. Digitale documenten in EPUB 3.2 format kunnen daardoor op een breed scala aan apparaten (zoals e-readers, tablets, smartphones en laptops) optimaal worden weergegeven. EPUB 3.2 biedt goede ondersteuning voor digitale toegankelijkheid, onder andere door de mogelijkheid om audio en video in te sluiten en te synchroniseren met de tekst.

Werking

EPUB 3.2 is van oorsprong een open standaard voor het publiceren en uitwisselen van digitale boeken ofwel ‘eBooks’. De standaard gaat uit van bestaande (web)standaarden, met name HTML en CSS. Je kan een EPUB 3.2 document zien als een 'responsive website in een bestand' dat geoptimaliseerd is voor weergave op verschillende soorten apparaten.

EPUB 3.2 scheidt net als HTML en CSS inhoud van opmaak en past de weergave aan het apparaat aan waarop het bestand gelezen wordt. Hierin verschilt EPUB 3.2 van PDF, dat een vaste pagina opmaak heeft en waar inhoud en opmaak sterk met elkaar verweven zijn.

EPUB 3.2 ondersteunt digitale toegankelijkheid op eenzelfde manier als HTML. De toegankelijkheidstechnieken voor HTML kunnen dus ook gebruikt worden in EPUB 3.2. Daarnaast biedt EPUB 3.2 de mogelijkheid om audio te synchroniseren met tekst en om metadata over digitale toegankelijkheid in te sluiten. De gebruiker wordt hiermee gericht geïnformeerd over de mate van toegankelijkheid van de content.

Door deze eigenschappen kan EPUB 3.2 gezien worden als een open documentstandaard die breder inzetbaar is dan voor e-books alleen. Voor sommige toepassingen kan publicatie in EPUB 3.2 een alternatief bieden voor publicatie in PDF.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Electronic PUBlication

Versie
3.2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IDPF

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Lezen

Online zijn verschillende gratis en/of open source EPUB readers te vinden zoals de open source Thorium reader. De open source Sumatra PDF reader kan ook EPUB bestanden weergeven.

Maken

Het Daisy consortium biedt een gratis tool en plug-in voor Microsoft Word die het mogelijk maakt om één of meer Word documenten in EPUB te exporteren en (toegankelijkheids-)metadata toe te voegen.

Ook zijn er verschillende online applicaties beschikbaar om PDF of Word documenten om te zetten naar EPUB. Een zoekopdracht met de termen 'Word to EPUB' of 'PDF to EPUB' volstaat om ze te vinden. De kwaliteit van deze online omzetters varieert wel, en vaak is nabewerking van het EPUB bestand nog nodig om de structuur en weergave helemaal in orde te krijgen.

Sigil is een van de bekendere open source EPUB editors. Sigil kan geïnstalleerd worden op verschillende platform waaronder Windows, iOS en zelfs Android. Met de open source Calibre e-book manager kun je ook EPUB bestanden bewerken.

Laat het ons weten als u andere (open source) EPUB editors weet waar u goede ervaringen mee heeft.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Actualisering van de versie

EPUB 3.0 staat sinds 2014 op de lijst aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie. Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloot op 9 juli 2020 om de versie van EPUB te actualiseren op de lijst van aanbevolen standaarden naar versie 3.2.

EPUB of PDF

Het toepassingsgebied van EPUB 3.2 overlapt deels met dat van PDF. Beide formats zijn bedoeld voor opslag en offline weergave van documenten die niet door de ontvanger bewerkt hoeven worden. EPUB 3.2 is geschikter voor documenten die veel op mobiele apparaten gelezen worden, terwijl PDF beter past bij documenten waarbij een vaste pagina-opmaak essentieel is en documenten die bestemd zijn om af te drukken. De beslisboom op de pagina over PDF op deze website geeft meer inzicht wanneer welk format het beste gekozen kan worden.

Vermijd DRM en remote resources

Forum Standaardisatie adviseert organisaties van de overheid om geen gebruik te maken van DRM en remote resources in EPUB 3.2 tenzij hiervoor een dwingende (bijvoorbeeld een wettelijke) reden bestaat. Doorgaans zal deze functionaliteit niet relevant zijn voor informatie van de overheid.

Uitstekend beheer
Nee
Expertadvies

20140213_Expertadvies_EPUB_3_0_01.pdf

PDF Document | 690.84 KB
Definitief

FS_49-04-04B_Forumadvies_EPUB_3.0.pdf

PDF Document | 210.24 KB
Intake
Expertadvies

Expertadvies standaard EPUB 3.2-1.0.pdf

PDF Document | 559.57 KB
Definitief

Forumadvies-EPUB3.2.pdf

PDF Document | 194.86 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

09-07-2020