EPUB

Inhoudsopgave

  Status

  Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
  Aanbevolen
  Functioneel toepassingsgebied

  Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

  Het publiceren van niet-reviseerbare elektronische documenten in eBook-formaat, geoptimaliseerd voor gebruik op - maar niet beperkt tot - draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones.

  Europese status

  ‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

  Nee

  Nut en werking

  Typering
  e-bookformaat
  Nut

  De EPUB standaard kent in potentie een grote toegevoegde waarde ten opzichte van huidige open documentstandaarden. Deze toegevoegde waarde ligt met name in het publiceren van niet-bewerkbare elektronische documenten voor draagbare apparaten als e-readers, tablets en smartphones. Naast de mogelijkheid voor reflowable weergave van documentinhoud biedt de standaard ook ondersteuning voor multimedia content (audio/video) en hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten.

  Werking

  De standaard Electronic PUBlication (EPUB), versie 3.2, is een e-bookformaat, ontwikkeld voor het uitwisselen en publiceren van digitale publicaties en documenten. EPUB maakt het mogelijk om ‘niet-bewerkbare’ documenten te downloaden, op te slaan en offline weer te geven. Deze weergave is ‘reflowable’, wat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het type apparaat dat wordt gebruikt. Dit is met name van toegevoegde waarde voor draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones. Daarnaast is het mogelijk in EPUB 3.2 documenten multimedia content toe te voegen en deze toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Electronic PUBlication

  Versie
  3.2
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IDPF

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

  Meer informatie over EPUB 3.2 is ook te vinden is ons eerder uitgevoerde expertonderzoek (zowel versie 3.0 als 3.2) naar de standaard, zie hieronder bij toetsingsinformatie het expertonderzoek.

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Niet alle overheidsdocumenten zijn geschikt voor het gebruik van EPUB. Voorbeelden zijn wetgeving waarbij weergave in het originele formaat essentieel is voor de interpretatie en documenten waarvan het formaat van belang is voor de rechtmatigheid van een document. Het heeft dan ook de voorkeur om overheidsorganisaties keuzevrijheid te geven met betrekking tot het gebruikte documenttype. Vandaar de opname op de aanbevolen lijst. Daarnaast zit de meerwaarde van EPUB 3.0 in de ondersteuning van de reflowable weergave van documentinhoud en de weergave van multimedia content (audio/video) en een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. Deze laatste twee functies zijn relatief nieuw en is specifiek voor versie 3.0 (ten opzichte van EPUB 2.0). Van deze functies wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Ook om deze reden past de standaard op de lijst met open standaarden met de status ‘aanbevolen’.

  Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft op 9 juli 2020 besloten om EPUB versie 3.2 op de lijst van aanbevolen standaarden te plaatsen. Ten opzichte van EPUB 3.0 heeft EPUB 3.2 geen belangrijke wijzigingen buiten de nodige updates om de standaard actueel te houden. Wel is het in EPUB 3.2 mogelijk metadata over toegankelijkheid volgens de standaard toe te voegen. De gebruiker wordt dan gericht geïnformeerd over de mate van toegankelijkheid.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Expertadvies

  20140213_Expertadvies_EPUB_3_0_01.pdf

  PDF Document | 690.84 KB
  Advies
  Forumadvies
  Forumadvies 3.0

  FS_49-04-04B_Forumadvies_EPUB_3.0.pdf

  PDF Document | 210.24 KB
  Definitef
  Intake
  Expertadvies

  Expertadvies standaard EPUB 3.2-1.0.pdf

  PDF Document | 559.57 KB
  Commentaar uit de openbare consultatie
  Forumadvies 3.2

  Forumadvies-EPUB3.2.pdf

  PDF Document | 194.86 KB
  Datum van besluit

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  15-11-2016

  Datum van besluit | versie update EPUB naar 3.2

  Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

  09-07-2020

  Overig

  Toelichting

  Er is met name raakvlak en ook overlap met de PDF-standaarden . PDF-standaarden zijn ook bedoeld voor de uitwisseling van niet-reviseerbare, elektronische documenten. De belangrijkste meerwaarde van de EPUB 3.2-standaard ten opzichte van de PDF-standaarden is dat EPUB specifiek is ontwikkeld om de weergave (reflowable) aan te kunnen passen aan het apparaat dat wordt gebruikt, het ondersteunt multi-media content (audio/video) en waarborgt een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. EPUB maakt de uitwisseling van gestructureerde en semantisch verbeterde Web content - zoals XHTML, CSS, SVG, afbeeldingen - in een single-bestandsformaat mogelijk.