NLRS en NL LOM in de aandacht? Geef uw mening!

Content

Forum Standaardisatie toetst voortdurend aanpassingen op de lijst van open standaarden. U kunt het volledige voorstel voor de aanpassingen van NLRS en NL LOM lezen en uw mening geven via internetconsultatie.nl. Doe dit uiterlijk 15 juli. Uw inbreng is van groot belang.

Om welke wijzigingen gaat het?

In het voorstel staan twee aanpassingen. Een nieuwe versie voor NLRS (standaard voor uitwisselen van bouwinformatie) en het niet meer verplichten maar aanbevelen van NL LOM (standaard voor vindbaarheid van leermaterialen). De aanpassingen komen voort uit toetsingsprocedures van het Forum Standaardisatie.

Nieuwe versie voor NLRS

NLRS versie 2.5.2 staat op de lijst aanbevolen standaarden van Forum Standaardisatie. Dit is niet meer de actuele versie. Experts adviseren daarom om de nieuwe versie (3.0.1) aan de overheid te blijven aanbevelen.

NLRS is een standaard voor uitwisselen van bouwinformatie voor gebruikers van het softwarepakket Autodesk Revit waarin afspraken zijn vastgelegd over naamgeving, modelstructuur en gebruik van parameters. De nieuwe versie is een consolidatieslag. Daarnaast is NLRS 3.0.1 uitgebreid op het vlak van installatietechniek en er is aansluiting op de open standaard IFC 4.

NL LOM niet meer verplichten maar aanbevelen

Het gebruik van NL LOM in de onderwijssector is goed. Het gebruik van NL LOM buiten de onderwijssector blijft achter, ondanks langdurige verplichting van de standaard via ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Experts adviseren om NL LOM niet meer te verplichten maar aan te bevelen aan de overheid.

Het verplichten van NL LOM lijkt niet langer een passend middel om de adoptie ervan buiten de onderwijssector te bevorderen. Experts zien daarentegen meerwaarde in NL LOM als bewezen standaard voor het blijven stimuleren van adoptie. Daarom adviseren experts om NL LOM aan te bevelen aan de overheid.

NL LOM is een standaard voor het beschrijven van onderwijsmaterialen. Zo blijven onderwijsmaterialen zowel nationaal als internationaal vindbaar en onderling vergelijkbaar.

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies volledig is en krijgen belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op het voorstel en opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat advies worden zowel het expertadvies als de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook