27-09-2023: wij toetsen of NLRS in de nieuwe versie (3.0.1) geschikt is om te blijven aanbevelen aan de overheid.

NLRS

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Uitwisseling van bouwinformatie
Nut

Bij bouwprojecten zijn vele disciplines betrokken zoals ruwbouw met betonnen bouwelementen, installatietechniek, gevelglas, lifttechniek en interieurbouw. Ieder van deze disciplines gebruikt verschillende bibliotheken van bouwobjecten en richt een bouwmodel op zijn eigen manier in.  Hoewel alle betrokkenen in een bouwproject gegevens uitwisselen in het IFC formaat, sluiten hun modellen vaak niet op elkaar aan. Dit is een veelvoorkomend probleem in aanbestedingen, waar de opdrachtgever IFC bestanden van verschillende aanbieders krijgt die niet met elkaar vergeleken of gecombineerd kunnen worden.

NLRS lost dit probleem op voor gebruikers van het modelleringspakket Autodesk Revit, door de Revit bibliotheekstructuur voor bouwobjecten te standaardiseren.  Gebruik makend van NLRS exporteert Revit IFC bestanden die op een uniforme manier gestructureerd zijn.  Daardoor zijn ze door de ontvangende partij (bijvoorbeeld een aanbestedende overheidsorganisatie) op een eenduidige manier te interpreteren en gebruiken, ook als deze geen Autodesk Revit gebruikt.

Hoewel NLRS alleen van toepassing is op gebruikers van Autodesk Revit, helpt het juist de interoperabiliteit met niet-gebruikers van Revit te verbeteren en vendor lock-in te voorkomen.

Werking

NLRS legt afspraken vast over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. in het softwarepakket Autodesk Revit.  Hierdoor kan Revit gestandaardiseerde en leveranciersonafhankelijke IFC bestanden exporteren die een eenduidige structuur hebben en op een uniforme manier te importeren en te gebruiken zijn door andere softwarepakketten.

NLRS is een gebruikersstandaard die de gebruikers van het softwarepakket (installatiebedrijven, bouwondernemingen, ingenieursbureaus, architecten, bouwsoftwarebedrijven) onafhankelijk van de leverancier van Revit hebben gespecificeerd.

Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Nederlandse Revit Standaard

Versie
2.5.2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
Stichting Revit Standards

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Het BIM Loket, Uneto VNI en Schiphol ondersteunen en stimuleren het gebruik van NLRS.

NLRS wordt gespecificeerd door Revit gebruikers. De leverancier van Revit maakt geen deel uit van de beheerorganisatie van NLRS en ondersteunt deze niet financieel of anderzijds.

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Toelichting
Intakeadvies

FS170614.2D-Intakeadvies-NLRS.pdf

PDF Document | 538.87 KB
Expertadvies

FS171011.2F-Expertadvies-NLRS-2.5.pdf

PDF Document | 886.7 KB
Forumadvies

FS171213.3A-Forumadvies-NLRS.pdf

PDF Document | 366.74 KB
Consultatie
Intakeadvies
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

28-04-2017

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

25-05-2018

Overig

Toelichting

NLRS zorgt ervoor Autodesk Revit IFC bestanden exporteert die op een gestandaardiseerde manier gestructureerd zijn.  Daardoor zijn ze ook voor niet-gebruikers van Autodesk Revit altijd op een eenduidige manier te interpreteren en gebruiken.