Forumvergadering 28 september 2022

Content

Hieronder vindt u de vergaderstukken die horen bij de vergadering van het Forum Standaardisatie van 28 september 2022. De stukken zijn genummerd volgens het agendapunt waar ze bij horen. De nummering hoeft niet aansluitend te zijn omdat sommige agendapunten geen vergaderstuk hebben.

1A. Agenda Forum Standaardisatie 28 september 2022

1B. Verslag Forum Standaardisatie 8 juni 2022

2. Staatssecretaris, Tweede Kamer, MIDO, OBDO en Forum Standaardisatie

2A1. Governance MIDO v 0.5 (jpg)

2A2. Architectuurraad GDI in 1 minuut

2B. Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid 2022

2D.  Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 2023 en verder 

2E. Werkplan Forum Standaardisatie 2022 concept

2G. OBDO 22 september 2022 - Agendapunt Standaardisatie

3. Oplegnotitie Open Standaarden, lijsten

3A. Intakeadvies security.txt versie 1.0

3B. Forumadvies Verwijdering OWMS

3C. Notitie indeling standaarden volgens domeinen

4. Oplegnotitie Open Standaarden, adoptie

4B. Meer doen met de Monitor open standaarden

4B1. Artikel Open Standaarden Monitor 2021

4C1. Meting Informatieveiligheidstandaarden overheid voorjaar 2022 (2-11-2022 en 8-11-2022: aanvullende correcties in enkele grafieken, opmaak en spelfouten) 

4C2. Bijlage bij Meting Informatieveiligheidstandaarden voorjaar 2022 (18-11-2022: aanvullende correctie 1.2 koptekst Algemene Zaken is Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, idem doorgevoerd in inhoudsopgave.)

4E. Agendering IV-meting en Monitor, sponsorschap en aanwezigheid Forum-leden

6. Oplegnotitie Internationaal

7. Voortgangsnotitie