Agenda Forum Standaardisatie 28 september 2022

Content

Forum Standaardisatie woensdag 28 september 2022

Agendapunt: 1A

Document FS-20230928-1a

Download hier de PDF versie van deze agenda Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

Rechten: CC0 publieke domein verklaring

1. Opening, agenda, verslag

Ter besluitvorming

a. Agenda

b. Verslag en actiepunten Forum Standaardisatie 8 juni 2022

2. Staatssecretaris, Tweede Kamer, MIDO, OBDO en Forum Standaardisatie

Ter bespreking

a. Organisatie MIDO in relatie tot Forum Standaardisatie

b. Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid

c. Werkagenda digitalisering

d. Instellingsbesluit Forum Standaardisatie 2023 en verder

e. Concept-werkplan Forum Standaardisatie 2023

Ter toelichting

f. Stand van zaken Wet Digitale Overheid (WDO) en AMvB

g. Terugkoppeling vergadering OBDO 22 september 2022

3. Open standaarden, lijsten

Ter besluitvorming

a. Intakeadvies security.txt verplichten (‘pas toe of leg uit’) aan de overheid

b. OWMS niet meer verplichten of aanbevelen aan de overheid

Ter bespreking

c. Acties voor doorontwikkeling lijsten open standaarden

Ter toelichting

d. Voortgang lopende procedures

e. Professionaliseren registraties lijst open standaarden

4. Open standaarden, adoptie

Ter bespreking

a. Vertoning video over SKOS (voor meer toegang en openbaarheid)

b. Monitor Open Standaarden 2022, inclusief presentatie Jaap Korpel

c. Meting informatieveiligheidsstandaarden voorjaar 2022

d. Agendering IV-meting en Monitor OS, sponsorschap door Forumleden, en aanwezigheid

Ter kennisname

e. Kennisplatform API’s (voor betere, snellere gegevensuitwisseling)

f. Bouwstandaarden (voor betere en digitale samenwerking in de bouw)

g. Keynote Forum Standaardisatie bij jubileumevent Platform Linked Data Nederland (meer toegang en openbaarheid)

h. Bestuurlijke tafel semantiek

i. Project 'Over Informatie Gesproken'

j. Standaarden voor veiliger en beter internet:

  • RPKI-test voor websites en mailvoorzieningen via Internet.nl
  • IPv6-cursussen voor overheids-ICT’ers
  • Praktijkverhaal “Hoe ze IPv6 implementeerden bij SSC-ICT”
  • Platform Internetstandaarden en MESSEU

5. Presentatie Rudi Bekkers

Rudi Bekkers (TU Eindhoven) gaat nader in aspecten die een rol spelen bij de adoptiegraad van standaarden; een vraag die prangend is voor bijvoorbeeld de adoptie van IPv6. In de presentatie wordt gekeken wat we vanuit de wetenschap kunnen leren over adoptie van standaarden, maar worden ook een paar recente casussen besproken.

6. Internationaal

Ter toelichting

a. Tweejarig onderzoek boven-sectorale internationale standaardisatieontwikkelingen

Ter kennisname

b. Mapping van Forumleden op punten uit het Rolling Plan on ICT Standardisation en gap analysis

c. Feedback op het Rolling Plan on ICT Standardisation 2023

d. Voorzitterschap Sponsorgroep Internationaal

e. Conferenties en workshops

7. Voortgang en communicatie

Ter kennisname

a. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie

b. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur

c. Communicatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Documentatie-type