Basisinformatie

Content

Op eenduidige manieren samenwerken om zo informatie beter te kunnen beveiligen en makkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Dat is hoe open standaarden de samenwerking bevorderen tussen het bedrijfsleven, de burger en overheid.

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector om gebruik te maken van ICT-standaarden. Overheidsorganisaties zijn zelfs verplicht om, bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000,- of meer, te kiezen voor de relevante standaarden die op de 'Pas toe of leg uit'-lijst staan. Met het onderstaande stappenplan willen we u zoveel mogelijk houvast geven om dit succesvol te kunnen doen.

2. Bekijk de standaarden:

  • Zoek uit welke verplichte standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst relevant zijn voor uw diensten. Bekijk ook welke Aanbevolen standaarden nuttig kunnen zijn voor de verrijking van uw dienst.

  • Tip: vul de vragen van onze beslisboom in om gemakkelijk te achterhalen welke standaarden relevant voor u zijn.

3. Toepassen:

  • Lees de documentatie van de voor u relevante standaarden. U vindt deze op de pagina van de betreffende standaard, in de tabel Detailinformatie.
  • Gebruik deze informatie om de standaard(en) toe te passen in uw huidige digitale voorzieningen of zorg ervoor dat ze worden gevraagd bij het inkopen van nieuwe ICT-software en -diensten.