icoon consult

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie houdt van 6 augustus tot en met 10 september 2018 een openbare consultatie over de onderwerpen die hieronder beschreven staan. Alle reacties die wij ontvangen uit deze consultatie worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

U kan tot uiterlijk 10 september 2018 reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. U hoeft alleen te reageren op het advies waarop u commentaar heeft. Het is niet vereist om op alle adviezen commentaar te geven.

Indien u vragen heeft over de openbare consultaties kunt u contact opnemen via info@forumstandaardisatie.nl

Opname van PDF/UA op de 'pas toe of leg uit' lijst

PDF/UA is een open standaard voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Een PDF/UA document kan bovendien voldoen aan toegankelijkheidseisen die wettelijk verplicht zijn in Nederland. PDF/UA is compatibel met de standaarden PDF 1.7 en PDF/A die al op de 'pas toe of leg uit' lijst staan.

Opname van TLS versie 1.3 op de 'pas toe of leg uit' lijst

TLS is een veelgebruikte standaard voor het beveiligen van verbindingen over het internet. TLS versies 1.0, 1.1 en 1.2 staan al op de 'pas toe of leg uit' lijst. De recent gepubliceerde versie 1.3 van TLS biedt naast betere veiligheid ook hogere efficiëntie.

 

Uitbreiding van het functioneel toepassingsgebied van STARTTLS en DANE

STARTTLS moet in combinatie met DANE verplicht worden toegepast op inkomende e-mail sinds 2016. De marktondersteuning van STARTTLS en DANE voor uitgaande e-mail heeft zich in de afgelopen twee jaar positief ontwikkeld. Daarom wordt geadviseerd het functioneel toepassingsgebied van STARTTLS en DANE uit te breiden naar alle e-mail, inkomend en uitgaand.

 

Opname van SHACL op de lijst aanbevolen standaarden

Shapes Constraint Language (SHACL) is een opkomende standaard op het vlak van gegevenskwaliteit en de begrijpelijkheid van gegevensverzamelingen, vormgegeven volgens Linked Open Data principes.

 

Opname van S/MIME op de lijst aanbevolen standaarden, uitsluitend voor digitale ondertekening van e-mail

In april van dit jaar gaf het Forum Standaardisatie een positief advies voor opname van de e-mail veiligheidstandaard S/MIME op de lijst aanbevolen standaarden. Kost daarna werd bekend dat S/MIME een kwetsbaarheid heeft die de versleuteling van e-mail berichten compromitteert. Het advies is om S/MIME alleen voor digitale ondertekening van e-mail berichten op te nemen op de lijst aanbevolen standaarden.

 

Verwijdering van STOSAG 1.0 van de 'pas toe of leg uit' lijst

De standaard STOSAG 1.0 voor informatie-uitwisseling in de afvalverwerking op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst. Onlangs is vastgesteld dat STOSAG 1.0 niet meer wordt beheerd en toegepast omdat ongeautoriseerde derden met deze versie van STOSAG persoonsgegevens kunnen uitlezen. Dit is reden voor verwijdering van STOSAG 1.0 van de 'pas toe of leg uit' lijst.