icoon consult

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie verwerkt momenteel de terugkoppeling van de openbare consultatie over de onderwerpen die hieronder beschreven staan. Alle reacties die wij ontvingen uit deze consultatie worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen. Op woensdag 25 april 2018 bepaalt Forum Standaardisatie de adviezen.

U kunt weer nieuwe standaarden voor opname, wijziging of verwijdering aanmelden tot uiterlijk 30 april 2018 door uw aanmelding te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Op https://www.forumstandaardisatie.nl/content/toetsen-van-standaarden vindt u de formulieren en informatie over de procedure.

Indien u vragen heeft over de openbare consultaties kunt u contact opnemen via info@forumstandaardisatie.nl

Opname van COINS op de 'pas toe of leg uit' lijst

In de ontwerp-, realisatie-, en onderhoudsfases van bouwprojecten wisselen opdrachtgevers en opdrachtnemers veel diverse informatie uit, die wel met elkaar verbonden is. COINS maakt het mogelijk om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. Met COINS kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers die software van verschillende leveranciers gebruiken gemakkelijker samenwerken.

Expertadvies COINS (PDF)

Consultatiedocument COINS (PDF)

Wijziging van versiebeheer van Digikoppeling op de 'pas toe of leg uit' lijst

Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden die afspraken bevatten voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheden. Door het overkoepelend versienummer van Digikoppeling weg te laten, komt het versiebeheer van de standaard uitsluitend op het niveau van de deelstandaarden te liggen. Het doel hiervan is de verwarring weg te nemen die gebruikers ervaren als gevolg van de gelaagdheid van het versiebeheer in de huidige Digikoppeling 2.0 standaard.

Expertadvies Digikoppeling (PDF)

Consultatiedocument Digikoppeling (PDF)

Vervanging van SMeF 2.0 door NLCIUS op de 'pas toe of leg uit' lijst

NLCIUS is een standaard ter vervanging van SMeF 2.0 die de toepassing van de verplichte Europese Norm EN16931 in Nederland specificeert. EN16931 beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. Met NLCIUS als aanvulling geeft EN16931 duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland.

Expertadvies NLCIUS (PDF)

Consultatiedocument NLCIUS (PDF)

Opname van NLCS op de 'pas toe of leg uit' lijst

Opdrachtgevers voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) projecten besteden ontwerp- en tekenwerk vaak uit. Door opdrachtnemers gebruik te laten maken van NLCS ontstaat er meer eenheid in het tekenwerk, kunnen digitale tekeningen makkelijker worden uitgewisseld, hoeven tekeningen niet te worden hertekend, en zijn tekeningen duurzaam toegankelijk. Ook voor opdrachtnemers is het handig dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden.

Expertadvies NLCS (PDF)

Consultatiedocument NLCS (PDF)

Opname van OpenAPI specification op de 'pas toe of leg uit' lijst

Een REST API is zo effectief als de bijbehorende documentatie van de functionaliteit en structuur. Open API Specification (OAS) 3.0 is een standaard waarmee REST API’s op een uniforme, machine leesbare en implementatieonafhankelijke manier kunnen worden beschreven in JSON-formaat. Met OAS 3.0 kunnen zowel mensen als machines de functionaliteit van een REST API inzien, begrijpen en interpreteren, zonder dat er toegang tot de broncode, aanvullende documentatie of analyse van netwerkverkeer vereist is.

Expertadvies Open API Specification (PDF)

Consultatiedocument Open API Specification (PDF)

Opname van S/MIME op de lijst aanbevolen standaarden

Daar waar een hoog niveau van e-mail beveiliging nodig is kan S/MIME van toegevoegde waarde zijn in aanvulling op SPF, DKIM en DMARC. S/MIME waarborgt naast de betrouwbaarheid van de afzender namelijk ook de confidentialiteit (door encryptie) en integriteit (door digitale tekening) van de inhoud van de e-mail tussen de verzendende en ontvangende e-mail applicatie ('end-to-end').

Expertadvies S/MIME (PDF)

Consultatiedocument S/MIME (PDF)

Aanpassing van de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van Internet veiligheidstandaarden

IPv6 en IPv4, NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002, SAML, STARTTLS en DANE en WPA2 Enterprise zijn standaarden voor de beveiliging van internetverbindingen die op de 'pas toe of leg uit' lijst staan van het Forum Standaardisatie. In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft een groep experts voorstellen gedaan voor duidelijkere en uniformere omschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden van deze standaarden.

Expertadvies toepassingsgebieden internet veiligheidstandaarden (pdf)

Consultatiedocument toepassingsgebieden internet veiligheidstandaarden (pdf)

Aanpassing van de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van document en (web)content standaarden

AdES Baseline Profiles, CMIS, DigiToegankelijk, OWMS, PDF 1.7, PDF/A-1, PDF/A-2 en SKOS zijn document- en (web)content-standaarden die op de 'pas toe of leg uit' lijst staan van het Forum Standaardisatie. In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft een groep experts voorstellen gedaan voor duidelijkere en uniformere omschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden van deze standaarden.

Expertadvies toepassingsgebieden document- en content-standaarden (pdf)

Consultatiedocument toepassingsgebieden document- en content-standaarden (pdf)