icoon consult

Meepraten over open standaarden in procedure voor de lijst van het Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie hield van 1 augustus tot en met 13 september 2017 een openbare consultatie over de onderwerpen die hieronder beschreven staan.  De reacties die wij ontvingen uit deze consultatie worden samen met de expertadviezen aangeboden aan het Forum Standaardisatie.

De volgende openbare consultatieronde zal starten in februari 2018.

Indien u vragen heeft over de openbare consultaties kunt u contact opnemen via info@forumstandaardisatie.nl

Opname van STIX en TAXII op de 'pas toe of leg uit' lijst

STIX en TAXII zijn standaarden voor het beschrijven en uitwisselen van cyberdreigingsinformatie.  Door STIX en TAXII te gebruiken kunnen organisaties snel maatregelen treffen om zich tegen een dreiging te beschermen of de impact van de dreiging te minimaliseren. STIX is een gestructureerde taal om cyberdreigingsinformatie te beschrijven. TAXII is een protocol voor het geautomatiseerd en in real-time uitwisselen van cyberdreigingsinformatie in STIX formaat.

Expertadvies STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 (pdf)

Opname van NLRS op de lijst aanbevolen standaarden

De Nederlandse Revit Standaard (NLRS) is een bouwstandaard die  afspraken vastlegt over het gebruik van naamgeving, modelstructuur en gebruik van parameters in het softwarepakket Autodesk Revit.  NLRS is alleen toepasbaar op gebruikers van het softwarepakket Revit maar voorkomt juist vendor lock-in omdat Revit hiermee leveranciersonafhankelijke IFC bestanden exporteert die op een uniforme manier te gebruiken zijn door andere softwarepakketten.

Expertadvies NLRS 2.5 (pdf)

Opname van OData op de lijst aanbevolen standaarden

Het Open Data protocol (OData) is een open standaard voor het bouwen en gebruiken van REST APIs (applicatieprogrammeerinterfaces volgens het REST principe). Gestandaardiseerde REST APIs maken betere integratie mogelijk tussen verschillende systemen en platformen. OData ondersteunt het ontsluiten van open datasets en is met name van toepassing op organisaties die veel statistische data publiceren.

Expertadvies OData (pdf)

Wijziging van de status van OAI-PMH naar 'aanbevolen'

Door ontwikkelingen rond de adoptie van de metadatastandaard OAI-PMH adviseren experts om de status van deze standaard te wijzigen van 'pas-toe-of-leg-uit' naar 'aanbevolen'.  Vooral de onderwijs- en erfgoedsector gebruiken OAI-PMH.

Expertadvies wijziging status OAI-PMH (pdf)

Aanpassing van de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van Internet veiligheidstandaarden

SPF, DKIM, DMARC, HTTPS en HSTS, TLS en DNSSEC zijn standaarden voor de beveiliging van internetverbindingen, websites en e-mail die op de 'pas toe of leg uit' lijst staan van het Forum Standaardisatie.  In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft een groep experts voorstellen gedaan voor duidelijkere en uniformere omschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden van deze standaarden.

Expertadvies toepassingsgebieden internet veiligheidstandaarden (pdf)

Verwijdering van Dimensions 1.0 van de 'pas toe of leg uit' lijst en aanpassing van de beschrijving van het toepassingsgebied van XBRL 2.1

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 2.1 is een open standaard voor de uitwisseling van documenten en berichten waarin financiële informatie een belangrijke component vormt, zoals jaarverslagen en belastingaangiftes. Dimensions 1.0 is een aanvullende standaard die het gebruik van multidimensionele tabellen in XBRL ondersteunt en samen met XBRL 2.1 op de 'pas toe of leg uit' lijst staat. Omdat XBRL ook andere aanvullende standaarden kent dan alleen Dimensions 1.0 zien de belanghebbenden geen goede grond om Dimensions 1.0 op de 'pas toe of leg uit' lijst te handhaven. Ook adviseren de belanghebbenden om het toepassingsgebied van XBRL 2.1 duidelijker te beschrijven.

Advies XBRL 2.1 en Dimensions 1.0 (pdf)