winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant bij aanschaf van ict ?

Voor de kwaliteit van ICT van de overheid als geheel is elke nieuwe ICT aanbesteding belangrijk. Hoe krijg je voldoende veiligheid en betrouwbaarheid in wat je aanschaft en een vloeiende aansluiting met systemen van andere organisaties?  En hoe voorkom je vendor lock in? Bij alle ICT-aanbestedingen is het belangrijk dat inkopers en opdrachtgevers om de juiste open standaarden vragen, vooral de verplichte standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst van het Forum Standaardisatie.

Het digitale verkeer van de overheid moet immers veilig zijn en vlot stromen tussen de verschillende organisaties en overheidslagen. Daarnaast zou de relatie met markt zich niet mogen kenmerken door "vendor lock in".
Daarvoor dienen de open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Minimaal vanaf het moment van aanschaf van ICT, waarbij de grens is gesteld bij een waarde vanaf € 50.000. Deze verplichting is geregeld in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT- diensten of ICT-producten en is ook in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloten.

Maar - als we ons beperken tot een aanbesteding - hoe wordt een open standaard goed uitgevraagd en welke open standaarden zijn relevant? Voor hulp bij het beantwoorden van deze soms lastige vragen  is er de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

 

Deze handreiking biedt:
- standaarden gerelateerd aan  CPV codes (Common Procurement Vocabulary codes);
- standaarden gerelateeerd aan veel voorkomende aanbestedingen;
- voorbeeldbestekteksten voor een een paar veel voorkomende standaarden bij aanbestedingen

Daarnaast is er een beslisboom in ontwikkeling voor inkopers en hun opdrachtgevers om snel te kunnen bepalen welke standaarden van toepassing zijn.
Let op: het betreft een betaversie.https://www.forumstandaardisatie.nl/content/beslisboom

Bent u opdrachtgever voor de aanschaf van ICT of inkoper en wilt u meer weten? Voor advies op maat of een workshop kunt u contact opnemen met Désirée Castillo Gosker, zie voor contactgegevens de kolom hiernaast.