winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant bij aanschaf van ict ?

Gebruik van de open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie is verplicht bij aanschaf van een ICT-dienst of ICT- product met een waarde vanaf € 50.000.

De verplichting is geregeld in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT- diensten of ICT-producten, en vormt het juridisch fundament van het 'pas toe of leg uit'- beleid, waaraan ook gemeenten, provincies en waterschappen zich gecommiteerd hebben. Voor het laatst is dit gebeurd in april 2017 door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

ICT aanschaffen betekent vaak: aanbesteden. Welke standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie zijn dan relevant en hoe worden ze goed uitgevraagd? 

Voor hulp bij het beantwoorden van deze - soms lastige-  vragen  is er de Beslisboom Open Standaarden om vlot een selectie te maken welke standaarden van toepassing zijn in een specifiek geval.
https://www.forumstandaardisatie.nl/content/beslisboom

Verder is er de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

 

Deze handreiking biedt:
- standaarden gerelateerd aan  CPV codes (Common Procurement Vocabulary codes);
- standaarden gerelateeerd aan veel voorkomende aanbestedingen;
- voorbeeldbestekteksten voor een een paar veel voorkomende standaarden bij aanbestedingen.

Bent u opdrachtgever van ICT of inkoper en wilt u meer weten? Voor advies op maat of een workshop kunt u contact opnemen met Désirée Castillo Gosker, zie voor contactgegevens de kolom hiernaast.