winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant bij aanschaf van ict ?

De open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie zijn verplicht. Verplicht om toe te passen bij aanschaf van ICT met een waarde vanaf € 50.000.

De verplichting is voor de rijksoverheid geregeld in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT- diensten of ICT-producten op pagina 296 ad 3. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn deze verplichting aangegaan in het College Standaardisatie, het Nationaal Beraad en voor het laatst in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Aanschaf van ICT betekent vaak: aanbesteden. Maar welke zijn relevant en hoe worden ze goed uitgevraagd?  Voor hulp bij het beantwoorden van deze - soms lastige-  vragen  is er de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

 

Deze handreiking biedt:
- standaarden gerelateerd aan  CPV codes (Common Procurement Vocabulary codes);
- standaarden gerelateeerd aan veel voorkomende aanbestedingen;
- voorbeeldbestekteksten voor een een paar veel voorkomende standaarden bij aanbestedingen

Daarnaast is er een beslisboom in ontwikkeling voor inkopers en hun opdrachtgevers om snel te kunnen bepalen welke standaarden van toepassing zijn. LET OP: het betreft een betaversie. Er kunnen geen geen rechten aan ontleend worden.
https://www.forumstandaardisatie.nl/content/beslisboom

Bent u opdrachtgever voor de aanschaf van ICT of inkoper en wilt u meer weten? Voor advies op maat of een workshop kunt u contact opnemen met Désirée Castillo Gosker, zie voor contactgegevens de kolom hiernaast.