OBDO 7 april 2022, Standaardisatie

Content

Op de agenda stonden de volgende punten over standaardisatie:

1.    Meting IPv6: streefbeeld niet gehaald

2.    Monitor open standaarden 2021, duiding en maatregelen

3.    Mutaties ‘pas toe of leg uit’-lijst en aanbevolen lijst

4.    Werkplan Forum Standaardisatie 2022

5.    Verlengen overheidsbrede werking Rijksinstructie ‘pas toe of leg uit’

De agendapunten zijn als hamerstukken afgedaan. De leden van het OBDO zijn akkoord.