Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 moeten worden toegepast op de gestructureerde uitwisseling van informatie over digitale dreigingen tegen informatiesystemen.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status
Ja

Nut en werking

Typering

Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie

Nut

STIX en TAXII maken het mogelijk om dreigingsinformatie over een cyberdreiging of -aanval op een gestructureerde en automatisch verwerkbare manier te beschrijven en in real-time te delen met belanghebbende organisaties. Op basis van de dreigingsinformatie kunnen de betreffende organisaties indien nodig beveiligingsmaatregelen treffen.

Werking

STIX is een op XML-gebaseerde gestructureerde taal om cyberdreigingsinformatie te beschrijven zodat deze op een consistente manier kan worden gedeeld, opgeslagen en geanalyseerd.

TAXII is een protocol voor het geautomatiseerd en in real-time uitwisselen van cyberdreigingsinformatie in STIX-formaat.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Structured Threat Information eXpression (STIX) en Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII)
Versie
1.2.1 (STIX) en 1.1.1 (TAXII)
Beheerorganisatie
OASIS

Toepassing

Community

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

Ten aanzien van de adoptie van STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 worden de volgende adviezen gegeven:

  1. Het Forum Standaardisatie roept het NCSC op om samen met betrokkenen een leidraad op te stellen, al dan niet als onderdeel van een bestaand kennisproduct, ten behoeve van het eenduidig gebruik van de standaarden. De toepassing van STIX en TAXII zal veel effectiever zijn als ook op het vlak van semantiek standaardisatie plaatsvindt. De leidraad moet dit borgen. Onderdeel van de leidraad dient ook te zijn dat bij het gebruik van STIX en TAXII de toepassing van CybOx wordt geadviseerd.
  2. Het Forum Standaardisatie adviseert het NCSC om mede in de context van het Nationaal Detectie Netwerk (een samenwerking van onder andere het NCSC voor het beter en sneller waarnemen van digitale gevaren en risico's) kennisbijeenkomsten te organiseren voor het verspreiden van kennis over en ervaring met het gebruik van STIX en TAXII.
  3. Het Forum Standaardisatie roept betrokkenen bij SOC’s (security operations centres) en CERT’s (computer emergency response teams) binnen de overheid en publieke sector op om kennis op te doen over de meerwaarde en toepassing van de uitwisseling van gestructureerde dreigingsinformatie met STIX en TAXII.
  4. Het Forum Standaardisatie roept overheden die STIX en TAXII toepassen op om informatie over de meerwaarde van het gebruik voor hen en best practices te delen.
  5. Het Forum Standaardisatie roept VNG op om in de GGI (gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur) STIX en TAXII toe te passen in het SOC (security operations center).
Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2017-04-28
Datum van besluit
2017-11-21