Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

versturen van e-mail berichten

Nut en werking

Typering

versturen van e-mail

Nut

SMTP is een eenvoudig protocol voor de uitwisseling van e-mail tussen e-mail servers.

Werking

SMTP is een relatief simpel, tekst gebaseerd, protocol voor het versturen van e-mail over het internet: eerst wordt de afzender van het bericht gespecificeerd, daarna één of meerdere ontvangers en vervolgens de verzendgegevens en inhoud van het bericht.

SMTP verstuurt e-mail tussen e-mail servers en wordt vaak gebruikt in combinatie met de protocollen POP3 en IMAP die de e-mail op de server synchroniseren met de e-mail applicatie van de eindgebruiker.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Simple Mail Transfer Protocol
Versie
RFC 5321
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Datum van besluit
2009-05-20

Overig

Toelichting

SMTP moet worden gebruikt over verbindingen die met TLS beveiligd zijn zoals beschreven in RFC5321 van de IETF. Daarom staan TLS, STARTTLS en DANE op de pas pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Gebruik SMTP dus nooit over onbeveiligde ("cleartext") verbindingen.