Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Geautomatiseerde uitwisseling van identiteitsinformatie van gebruikers tussen verschillende (cloud) systemen.

Nut en werking

Typering

Uitwisseling identiteitsinformatie

Nut

SCIM zorgt ervoor dat identiteitsinformatie van gebruikers systeemoverstijgend op de juiste plek aanwezig is. Hierdoor kunnen gegevens die niet meer in systemen horen te staan, omdat een gebruiker bijvoorbeeld niet langer in dat systeem hoeft te zijn opgenomen, worden verwijderd. Doordat dit geautomatiseerd gebeurt is relatief weinig inspanning nodig om de gewenste toevoeging of verwijdering van gegevens te realiseren. Deze standaard is gericht op het reduceren van kosten en complexiteit en het voorbouwen op bestaande protocollen. SCIM heeft als doel om gebruikers snel, goedkoop en eenvoudig in, uit en tussen clouddiensten te brengen.

Werking

System for Cross-domain Identity Management (SCIM) zorgt voor de uitwisseling van identiteitsinformatie van gebruikers tussen verschillende systemen op een geautomatiseerde wijze. SCIM wordt bijvoorbeeld gebruikt om in de cloud op verschillende plekken informatie over de identiteit van gebruikers te kunnen toevoegen of verwijderen. SCIM maakt gebruik van een Application programming interface (API) op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
System for Cross-domain Identity Management
Versie
RFC 7642, 7643 en 7644
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Hulpmiddelen

Meer informatie over de standaard is te vinden op: http://www.simplecloud.info/

Conformiteitstest

Op conformiteit kan getest worden via: http://www.simplecloud.info/

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

SCIM heeft een relatie met JavaScript Object Notation (JSON) en Extensible Markup Language (XML), dit zijn formaten waarin gegevens (de indentiteitsinformatie) worden opgenomen.

Leveranciers

De standaard wordt ondersteund door bijvoorbeeld Google, SalesForce.com, VMWare, Cisco, Ping Identity. Ook Microsoft heef SCIM inmiddels opgenomen in de Azure AD, waardoor meer implementaties aankomend lijken. Een Nederlandse organisatie die gebruik maakt van SCIM is SURFnet. SURFnet merkt de standaard aan als een standaard met veelbelovende potentie. Echter, vooralsnog lijkt er met name nog ondersteuning bij te komen vanuit de leverancierskant en is er aan de gebruikerskant minder aantoonbare adoptie.