JSON

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
uitwisselen van datastructuren
Nut

JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript.  De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een ‘light’ alternatief voor XML.

 

Werking

JavaScript Object Notation (JSON) een formaat om net zoals XML gegevens op te slaan en te versturen. JavaScript is de programmeertaal waarvan de basis syntax beschrijving is afgeleid voor gebruik in JSON. JSON wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver. De standaard is met name gericht op efficiënt programmeren en kent een compacte notatie bijvoorbeeld:{

“naam”: Jan,

“geboren”: 1983

}

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

JavaScript Object Notation

Versie
RFC8259, december 2017
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Er zijn verschillende online JSON validators en hulpmiddelen te vinden, ook voor de verschillende programmeerplatformen. Meer informatie over de standaard is ook te vinden via publicaties van ECMA International.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om op de aanbevolen lijst de RFC 4627 uit juli 2006 te vervangen voor de RFC 7159 uit maart 2014. Het IETF heeft in december 2017 besloten om RFC 7159 te vervangen door RFC 8259

Uitstekend beheer
Nee
Advies
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016