Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Nut en werking

Typering

Bouwkwaliteit websites

Nut

Principe Universeel bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites  waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden.

 

 

Werking

Principe Universeel bevat een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de duurzaamheid en bruikbaarheid van (de content op) de website te bevorderen.  Principe Universeel wordt doorgaans gebruikt in aanvulling op de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.0. Deze vormen onderdeel van de verplichte standaard EN 301 549 voor de toegankelijkheid van overheidsinformatie op websites. Waar WCAG 2.0 de toegankelijkheid van de informatie dient (in het bijzonder ook voor mensen met functiebeperking), richt Principe Universeel zich vooral op bouwkwaliteit, in het bijzonder structuur, vindbaarheid, duurzaamheid en onderhoudbaarheid van de informatie.

Trefwoorden

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Logius

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2008-05-14

Overig

Toelichting

Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Naar aanleiding van Europese regelgeving verving het Forum Standaardisatie Webrichtlijnen 2 eind 2016 door EN 301 549 (in Nederland bekend als 'DigiToegankelijk') op de 'pas-toe-of-leg-uit- lijst.  EN 301 549 baseert zich, net als Webrichtlijnen 2, op de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 van het W3C.

Het Forum Standaardisatie besloot na raadpleging van experts en publieke consultatie om Principe Universeel op de lijst met 'aanbevolen' standaarden te plaatsen. Europese regelgeving vereist namelijk dat EN 301 549 zonder aanvullende specificaties door de lidstaten wordt overgenomen.

Principe Universeel kan worden gezien als een aanbevolen (maar niet verplichte) aanvulling op de standaard voor digitale toegankelijkheid EN 301 549.  Waar EN 301 549 (en in het bijzonder de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0 die erin besloten ligt) vooral eisen aan de toegankelijkheid van webcontent beschrijft, geeft Principe Universeel aanvullende richtlijnen voor de bouwkwaliteit van de (content van) websites.