Over de standaard

Beschrijving

Vindbaarheid van leermaterialen

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. 

Werking

OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories. Een repository is een bibliotheek met documenten of objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten of objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten of objecten in de verschillende aangesloten repositories. OAI-PMH is een technische standaard.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in systemen voor het uitwisselen van metadata uit bibliotheken (repositories) met (digitale) documenten of andere objecten.  

Trefwoorden
Leermateriaal
Metadata

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Open Archives Initiative
Volledige naam
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Version
2.0

Implementatie

Community en Organisaties

Meer informatie over de standaard is te vinden op de website van Edustandaard

Toelichting

NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.

Domein
Onderwijs en Loopbaan

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek. Uitgezonderd zijn die toepassingen waarvoor op basis van de lijst voor 'pas toe of leg uit' het gebruik van OSB (nu: Digikoppeling) verplicht is.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de publieke sector

Toelichting bij opname

Bij opname zijn er een aantal opmerkingen op het toepassingsgebied meegegeven:

  • Het gaat om bibliotheken in de vorm van digitale collecties of repositories.
  • In het toepassingsgebied is gekozen voor de kwalificatie ‘vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata’ om onderscheid te maken met andere vormen van uitwisseling van metadata, die niet door OAI-PMH worden ondersteund. Het gaat dus om een interactief pull-model (actieve bevraging). Niet om een niet-interactief model (‘spidering’ van online content) of een push-model waarbij het initiatief van de aanbieder van metadata uitgaat.
  • Er is gekozen voor een doelbinding: het doel van de uitwisseling van metadata moet zijn ‘het opnemen … in een centrale bibliotheek’. Hierdoor wordt voorkomen dat veel lopende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waarbij metadata wordt uitgewisseld, onbedoeld binnen het toepassingsgebied vallen.
  • In het expertonderzoek bleek dat er een interferentie kan ontstaan indien (op basis van de lijst) zowel OAI-PMH als Digikoppeling toegepast moet worden. Hoewel de kans hierop klein is, wordt dit door opname van een bepaling over Digikoppeling voorkomen.
  • Het gaat om "verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of objecten". Buiten het toepassingsgebied valt het uitwisselen van alleen gestructureerde data die is vastgelegd in databases, zoals bijvoorbeeld bij Basisregistraties het geval is.
Datum van besluit
21-12-2010