Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.

Organisatorisch werkingsgebied

Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.

Nut en werking

Typering

Vindbaarheid van leermaterialen

Nut

Door het metadateren van onderwijsmateriaal is zowel het eigen materiaal als het materiaal van anderen (beter) terug te vinden en op verschillende plekken beschikbaar. Dit bevordert de herbruikbaarheid van onderwijsmateriaal.

Werking

In NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van leermateriaal te vergroten. Metadata beschrijven in dit geval de kenmerken van leerobjecten. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, en dergelijke. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. NL LOM is een Nederlands toepassingsprofiel van de internationale standaard IEEE-LOM. Het is voornamelijk een semantische standaard, al zijn er ook technische kenmerken

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Nederland - Learning Object Metadata
Versie
1.0
Beheerorganisatie
EduStandaard

Toepassing

Hulpmiddelen
  • Meer informatie is te vinden op de NL LOM wiki van Surfnet
  • Bij beheerorganisatie Edustandaard is ook meer informatie te vinden over NL LOM

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

In eerste instantie is door een expertgroep gekeken naar de standaard ‘Content Zoekprofiel’. Een standaard van Stichting Kennisnet voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bleek dat er ook de standaard ‘LoreLOM’ van Surf Foundation bestaat voor het hoger onderwijs. Door de sector is vervolgens aangegeven dat één standaard is voor educatief materiaal wenselijk is. Op aandringen van het Forum zijn beide standaarden samengevoegd tot één nieuwe standaard: NL-LOM.

Datum van besluit
2011-05-29

Overig

Toelichting

NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de aanschaf of bouw van ICT systemen voor het publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.