Status

Lijst status
Aanbevolen

Nut en werking

Typering

e-mail synchronisatie

Nut

Met IMAP e-mailberichten is het ook mogelijk om met berichten te werken zonder dat deze naar de computer zijn gedownload. Hierdoor is het mogelijk om berichten te verwijderen, bekijken en organiseren vanaf ieder locatie.

Werking

De IMAP standaard beschrijft een protocol voor het synchroniseren van e-mail tussen een e-mail server en eindgebruikers e-mailapplicatie. E-mail wordt daarbij niet van de server geladen naar de eindgebruikersapplicatie (zoals bij het protocol POP3) maar blijft op de server aanwezig.

IMAP wordt vaak in zakelijke omgevingen gebruikt in combinatie met het protocol SMTP, dat zorgt voor de verzending en ontvangen van e-mail over het Internet

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Internet Message Access Protocol
Versie
4, revisie 1
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2009-05-20

Overig

Toelichting

IETF adviseert om IMAP alleen nog te gebruiken over verbindingen die met TLS 1.2 of hoger beveiligd zijn. Dit staat beschreven in RFC8314 van januari 2018. TLS staat op de past-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Gebruik IMAP dus niet over onbeveiligde ("cleartext") verbindingen.