UDDI

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Register van web services

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Register voor webservices
Nut

Als je als mens informatie zoekt op het internet, dan gebruik je meestal eerst een zoekmachine om die informatie te vinden.  UDDI ondersteunt een soortgelijk zoekmechanisme voor webservices: online applicaties die via het Internet kunnen worden aangeroepen.

UDDI biedt een wereldwijd, op XML gebaseerd register waarmee organisaties zichzelf en de online diensten (webservices) die ze leveren, via het Internet kunnen presenteren. Het doel is het stroomlijnen van online transacties door het voor bedrijven mogelijk te maken elkaar te vinden, en om hun systemen te kunnen laten samenwerken. UDDI ondersteunt alleen de publicatie- en zoekfunctie, niet de protocollen voor het gebruik van de webservices zelf.

Werking

UDDI is een open standaard die het mogelijk maakt voor bedrijven om webservices (applicaties die via het web toegankelijk zijn) te publiceren en in te zien. UDDI beschrijft webservices in een op XML gebaseerd, machine leesbaar formaat.  Daardoor kan een klant applicatie inzien hoe de webservice moet worden aangeroepen, en wat de structuur is van de data die wordt teruggeleverd.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Universal Description Discovery Integration

Versie
3.0.2
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
OASIS

Toepassing

Community

Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.

Er is een online community voor UDDI.

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Expertadvies
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

20-05-2009