Principe Universeel

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Principe Universeel kan worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten. 

Organisatorisch werkingsgebied

Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Bouwkwaliteit websites
Nut

Principe Universeel bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites  waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden.

 

 

Werking

Principe Universeel bevat een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de duurzaamheid en bruikbaarheid van (de content op) de website te bevorderen.

Principe Universeel wordt doorgaans gebruikt in aanvulling op de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1. Waar WCAG 2.1 de toegankelijkheid van de informatie dient (in het bijzonder ook voor mensen met functiebeperking), richt Principe Universeel zich vooral op bouwkwaliteit, in het bijzonder structuur, vindbaarheid, duurzaamheid en onderhoudbaarheid van de informatie.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Versie
Specificatiedocument

Niet meer beschikbaar

 

Beheerorganisatie
Logius

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee
Expertadvies

Expertadvies-Principe-Universeel_0.pdf

PDF Document | 260.36 KB
Forumadvies

Forumadvies-Principe-Universeel.pdf

PDF Document | 147.14 KB
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

29-04-2021

Overig

Toelichting

Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Naar aanleiding van Europese regelgeving verving het Forum Standaardisatie Webrichtlijnen 2 eind 2016 door EN 301 549 (in Nederland bekend als 'DigiToegankelijk') op de 'pas-toe-of-leg-uit- lijst.  EN 301 549 baseert zich, net als Webrichtlijnen 2, op de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van het W3C.

Het Forum Standaardisatie besloot na raadpleging van experts en publieke consultatie om Principe Universeel in 2018 op de lijst met 'aanbevolen' standaarden te plaatsen. Europese regelgeving vereist namelijk dat EN 301 549 zonder aanvullende specificaties door de lidstaten wordt overgenomen.

In augustus 2020 gaf Logius aan het beheer van Principe Universeel definitief te hebben beëindigd, en geen andere organisatie bereid te hebben gevonden om het beheer over te nemen. Op advies van Logius is Forum Standaardisatie toen overgegaan tot de procedure om Principe Universeel van de lijst te verwijderen. Op 29 april 2021 heeft het OBDO ingestemd met verwijdering van Principe Universeel van de lijst aanbevolen standaarden.