OBDO 2 juni 2022, standaardisatie

Content

Op de agenda stond het volgende punt over standaardisatie:

1. Plaatsen Peppol BIS (standaard voor e-procurement) op lijst aanbevolen

standaarden

Het agendapunt is als hamerstuk afgedaan. Het OBDO is zonder verdere opmerkingen akkoord.