Rol standaardisatie bij internationale verordeningen

Content

Denk daarbij aan ontwikkelingen als AI, Cyber Resilience, Interoperability en Data Acts. Hiervoor was veel aandacht op het Multi Stakeholder Platform in Brussel, waar Forum Standaardisatie Nederland vertegenwoordigde.

Om handen en voeten te geven aan Europese standaardisatie strategie zijn er op Europees en nationaal niveau allerlei ontwikkelingen en initiatieven gaande. Dit nemen wij mee:

  • Er is veel hooggekwalificeerd personeel nodig voor het ontvangen van feedback bij ontwikkeling van standaardisatie. Europese Commissie (EC) doet oproep voor experts.
  • Internationale ontwikkelingen, politieke onrust en standaardisatie inspanningen van partners als Azië en Brazilië beïnvloeden het digitaal beleid.
  • Essentieel is de ontwikkeling van skills & competenties in standaardisatie van nieuwe generatie medewerkers. Standaardisatie wordt geïntegreerd in innovatie en onderzoeken.
  • Voor de jaarlijkse publicatie ‘Rolling Plan for ICT Standardisation' is input vanuit de lidstaten waaronder Nederland van harte welkom. Deze oproep geldt ook weer voor de 2025 versie.
  • Met internationale standaardisatieprojecten als het nieuwe Horizon project INSTAR en InDiCo-Global worden de banden met landen als China, India, Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika, Afrika en de Balkanlanden aangehaald. Doel is om die standaardisatie ecosystemen beter te leren kennen en de Europese manier van standaardiseren te laten zien.

Wil je meer weten over de internationale ontwikkelingen en projecten of wat de rol van Forum Standaardisatie daarin is? Mail naar info@forumstandaardisatie.nl

Lees ook