Overheden, vraag je leverancier om IPv6!

02 mrt 2021

Content

Alle overheidswebsites en e-maildomeinen van de overheid moeten voor het einde van dit jaar, naast via IPv4, volledig bereikbaar zijn via IPv6. Dat besloot het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 8 april 2020. Om aan deze afspraak te kunnen voldoen moeten een flink aantal overheidsorganisaties dit jaar nog aan de bak.

Implementatiesnelheid te laag

Het aantal overheidswebsites en -mailsystemen dat IPv6 (de toekomstbestendige standaard voor netwerkadressen op internet) gebruikt neemt toe, maar voor veel overheden en hun leveranciers is er nog werk aan de winkel. Het nagenoeg uitgeputte en nog veel gebruikte IPv4 belemmert groei en innovatie, en bemoeilijkt fraudedetectie en -preventie. Een overheidsbrede overstap naar IPv6 volgt de markt-beweging en houdt de digitale overheid in de toekomst bereikbaar. Uit metingen door het Forum Standaardisatie blijkt dat de adoptiegroei van IPv6 voor websites en e-mail te laag ligt om het streefbeeld van 100% adoptie eind 2021 te halen.

Grafiek met een langzaamstijgende lijn

Meting

IPv6-bereikbaarheid overheidswebsites

IPv6-bereikbaarheid overheidsmail

maart 2019 48% 17%
september 2019 56% 17%
maart 2020 64% 17%
september 2020 69% 20%
februari 2021 74% 35%

 

Met name de adoptiegroei van IPv6 voor e-mail ligt erg laag (35%), maar ook de adoptie van IPv6 voor websites (74%) vergt meer aandacht wil de overheid eind dit jaar in de buurt van de 100% komen.

Vraag je leverancier om IPv6

De uitdaging ligt enerzijds bij gemeenschappelijke overheidsdienstverleners, om hun diensten ‘by default’ ook via IPv6 aan te bieden en de bestaande diensten actief via IPv6 bereikbaar te maken, zonder dat klanten hier zelf een wijzigingsverzoek voor hoeven in te dienen.

Anderzijds is het aan overheidsorganisaties zaak om hun leveranciers actief te vragen om hun websites en e-mailvoorzieningen per IPv6 bereikbaar te maken. Of een website of e-mail IPv6 ondersteunt, kan je eenvoudig testen met behulp van Internet.nl.

Overheidsdienstverlener DICTU heeft afgelopen halfjaar de e-mailsystemen van haar klanten per IPv6 bereikbaar gemaakt. Diverse gemeenten, zoals Landsmeer, Uithoorn en Waalre, hebben hun leverancier gevraagd om IPv6 ‘aan te zetten’. Ook de provincie Groningen, en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en DUO, hebben IPv6 voor e-mail recent geïmplementeerd.

Waarom IPv6?

Er zijn verschillende goede redenen om voor IPv6 te kiezen, ook juist als overheid: groei en innovatie van internet, directere en snellere dienstverlening, en tegengaan van fraude. Alleen als beide partijen die een verbinding maken IPv6 ondersteunen zal IPv6 worden gebruikt en kunnen de voordelen worden benut. Het individuele en maatschappelijke nut van IPv6 neemt daardoor toe naarmate IPv6 meer ondersteund wordt. De markt beweegt langzaam maar zeker naar IPv6; ondertussen beschikt meer dan 38% van de Nederlandse internetters over een IPv6-connectie. De overheid kan onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven de adoptie verder versnellen.

Metingen

Overheidsbreed zijn afspraken gemaakt om moderne internetstandaarden versneld te adopteren. Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit – met behulp van Internet.nl – op de implementatie van deze internetstandaarden bij overheidsorganisaties. Dit nieuwsbericht is een tussentijdse update specifiek voor internetstandaard IPv6, de volgende volledige meting wordt in het tweede kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Zie ook: