Nieuwe versie voor Metamodel voor Informatiemodellering (MIM)

Content

De standaard MIM is op de lijst Aanbevolen standaarden bijgewerkt naar versie 1.1.1. Deze nieuwe versie biedt een aantal kleine aanpassingen die vanuit de community waren aangedragen.

Wat is MIM?

Bij het delen van informatie tussen overheidsinstellingen is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken. En het helpt om gemeenschappelijke afspraken te maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen. Het metamodel voor informatiemodellering (MIM) bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan verschillende niveaus van modellering.

Deze afspraken helpen bij het opstellen van informatiemodellen. Zo draagt de standaard bij aan betere gegevensuitwisseling doordat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden beter uitwisselbaar worden.

Uitstekend beheer

Beheerder van MIM is Geonovum. Geonovum heeft het predicaat ‘uitstekend beheer’ van Forum Standaardisatie. Hierdoor is geen aanvullende toetsing van het Forum Standaardisatie nodig om de nieuwe versie op te nemen de lijst aanbevolen standaarden.

Zie ook: