MIM

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
Aanbevolen
Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status

Nut en werking

Typering
Standaard voor metamodellering
Nut

MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering.

Werking

Een metamodel is een model van een model. Het definieert een verzameling van modelleerconstructies in de vorm van bouwstenen oftewel modelelementen, met bijbehorende betekenis en bijbehorende afspraken omtrent hoe deze toe te passen. Volgens een metamodel kunnen informatiemodellen gemaakt worden die op hun beurt weer ten grondslag liggen aan standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Het metamodel is dus een standaardtaal waarin je informatiemodellen op een uniforme manier beschrijft. Deze metataal beschrijft als het ware de grammatica en de syntax van de modelleertaal, en geeft daarmee kaders aan deze informatiemodellen.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Metamodel voor informatiemodellering

Versie
1.1.1
Specificatiedocument
Implementatie en hulpbestanden
Beheerorganisatie
Geonovum

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding

25-10-2018

Datum van besluit

07-07-2021

Intakeadvies

Intakeadvies MIM.pdf

PDF Document | 487.96 KB
Expertadvies

Expertadvies MIM.pdf

PDF Document | 506.12 KB
Forumadvies

Forumadvies MIM

PDF Document | 176.82 KB
Versiewijziging

20220328-MIM-1.1.1-versiewijziging.pdf

PDF Document | 601.44 KB

Overig

Toelichting

Afhankelijk van de sector overlapt het toepassingsgebied van MIM deels met dat van andere standaarden:

  • NEN 3610 voor het Geo-domein; deze standaard is onderdeel van de Geostandaarden op de ‘pas toe of leg uit’ lijst.
  • NTA 8035:2020, NEN 2660-1, CEN TC442/WG4/TG3 SML en ISO 12006-3 voor het domein van de bebouwde omgeving. Van deze standaarden is een deel nog in ontwikkeling.

NEN en Geonovum doen reeds inspanningen om NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM op elkaar af te stemmen. Zo zijn zowel NEN 3610 als MIM in 2020 in overeenstemming met NTA 8035 en NEN 2660-1 aangepast voor linked data toepassingen.

De experts roepen NEN en Geonovum op om te blijven samenwerken aan de compatibiliteit van NEN 3610, NEN 2660-1 en MIM, en te onderzoeken hoe een fundamentele (top-level) ontologie kan worden ingepast in MIM.

Toepassing

Praktijkvoorbeelden