Kennisplatform APIs organiseert eerste werkgroep

07 dec 2017

Forum Standaardisatie is samen met Geonovum, Kamer van Koophandel, het Kadaster en VNG Realisatie het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.

APIs (Application Programming Interfaces) hebben een steeds belangrijker rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.  Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze APIs leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, als een data-service, met alle complexiteiten van dien. Het Kennisplatform APIs wil APIs beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van APIs uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren.

De eerste werkgroep autorisatie/authenticatie van het kennisplatform APIs vindt plaats op 11 december van 9:30 – 12:00 in Amersfoort. Deze werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een Nederlands profiel voor OAuth. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van APIs als in het algemeen bij data-uitwisseling.

Wilt u deelnemen aan de workshop, of op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Ga dan naar het aanmeldformulier  voor update van de werkgroep Autorisatie en Authenticatie.

In 2018 start een tweede werkgroep binnen het Kennisplatform APIs. Die werkgroep gaat zich richten op het afstemmen van vraag en aanbod van APIs.

Meer weten over APIs? Kijk dan hier.