icoon stekker

Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.

Het eenvoudig uitwisselen van informatie is voor organisaties belangrijk om gebruikers te bedienen en gegevensstromen efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moeten applicaties goed met elkaar kunnen communiceren. API's spelen dan een belangrijke rol. Een Application Programming Interface (API) is een combinatie van technische bestanden, documentatie en andere ondersteuning die helpen bij het aanroepen van externe applicaties. Het is een soort koppelvlak plus documentatie en hulpmiddelen.

Het Forum Standaardisatie organiseert drie themabijeenkomsten over de API Economy. Meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u hier vinden.

Voordelen van API's

De kerneigenschappen van API’s zijn eenvoud, bruikbaarheid en schaalbaarheid. Deze eigenschappen maken het voor een platform goed mogelijk om data en diensten beschikbaar te stellen en zoveel mogelijk gebruikers te bereiken. Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.

Forum Standaardisatie en API's

Maart 2016 heeft het Forum Standaardisatie een discussiedocument opgesteld waarin de wordt uitgelegd wat API's zijn, hoe ze werken en wat de betekenis is voor standaarden. Meer informatie zie het discussiedocumet: RESTful APIs binnen de overheid. Verder wordt nu de standaard Oauth, die wordt gebruikt voor autorisaties binnen API's, getoetst voor opname op de lijst met standaarden.

API Economie bijeenkomsten

Organisaties wisselen steeds meer data uit en leveren digitale diensten aan elkaar. We bouwen op serviceplatformen, verbinden data tot informatie en koppelen dat weer aan andere systemen. Zo ontstaat er stap voor stap een netwerk van digitale diensten – de API economie. Het belang van deze ontwikkeling en de onderliggende standaarden was voor het Forum Standaardisatie reden om een reeks seminars te organiseren, gericht op ICT-beleidsmedewerkers en architecten binnen de overheid. In 3 sessies duiden we het begrip API en API economie, verdiepen we de belangrijkste ontwerp- en beheersaspecten van API’s en kijken we naar de betekenis ervan in de toekomst van de digitale overheid. Daarbij combineren we praktijkvoorbeelden met direct toepasbare inzichten voor uw organisatie.

De bijeenkomsten vonden plaats in Utrecht op 1 december 2016, 19 januari en 16 februari 2017. Het verslag kunt u hieronder vinden.

Wilt u activiteiten van het Kennisplatform volgen ga dan naar: https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis.