Geo-standaarden in de aandacht? Geef uw mening!

Content

Forum Standaardisatie toetst aanpassingen op de lijst open standaarden. Via internetconsultatie.nl kunt u het volledige voorstel lezen en erover meepraten. Doe dit uiterlijk 13 mei. Jouw inbreng is van belang.

Om welke wijzigingen gaat het?

De aanpassingen zijn een generatiewissel naar OGC-API-standaarden in de Geo-standaarden en een nieuwe versie voor GeoPackage (onderdeel van de Geo-standaarden). De aanpassingen komen voort uit toetsingsprocedures van het Forum Standaardisatie.

Generatiewissel Geo-standaarden

Actualisatie van de basisset Geo-standaarden is belangrijk om organisaties houvast te bieden in modernisatie van gegevensuitwisseling en de gebruikte standaarden.

Experts adviseren daarom de OGC-API standaarden te verplichten (volgens ‘Pas toe of leg uit’) aan de overheid als onderdeel van de basisset Geo-standaarden. OGC-API standaarden zijn volgende generatie standaarden voor het publiceren en uitwisselen van geo-informatie op het web t.o.v. de huidige standaarden WMS en WFS uit de basisset Geo-standaarden.

Experts adviseren daarnaast om WMS en WFS standaarden (basisset Geo-standaarden) niet meer te verplichten maar aan te bevelen aan de overheid. Dit is onderdeel van de generatiewissel. Het aanbevelen van WMS en WFS voorkomt dat organisaties eigen (niet-interoperabele) oplossingen ontwerpen in complexe, specifieke 'use cases'.

Nieuwe versie GeoPackage

Daarnaast adviseren experts om GeoPackage (onderdeel van de basisset Geo-standaarden) in de nieuwe versie (1.3.1) te blijven verplichten (volgens ‘Pas toe of leg uit’) aan de overheid.

GeoPackage is een standaard voor het ter download aanbieden van geografische informatie aan derden. Dankzij GeoPackage kunnen overheden en organisaties eenvoudiger geo-informatie uitwisselen. De nieuwe versie (1.3.1) bevat verbeteringen in de gebruikerservaringen voor de samenstellers van de te downloaden datasets.

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook