Gemeente Elburg als 250e gemeente bereikbaar via IPv6

29 mei 2020

Inhoud

De gemeente Elburg hoort sinds 25 mei 2020 bij het ruime gezelschap van overheidsorganisaties met een toekomstzeker IPv6 internetadres. Van de 355 Nederlandse gemeenten zijn er nu 250 via IPv6 bereikbaar. Dat aantal was eind 2018 nog slechts 100. Daarmee is de IPv6 groei bij gemeenten de grootste binnen de Nederlandse overheid.

Recentelijk heeft Overheidsbreed Digitaal Overleg (OBDO) besloten dat alle overheidswebsites via IPv6 bereikbaar moeten zijn vóór eind 2021. Daarmee is de invoering van IPv6 voor alle overheden verplicht en niet langer een vrijblijvende zaak. Veel gemeenten hebben dat besluit niet afgewacht en zijn zelf met hun leveranciers aan de slag gegaan. Omdat zij de hosting van hun website hebben uitbesteed aan een externe leverancier, moet die het IPv6 adres activeren. Ook bij gemeenten die het hun website zelf beheren is een duidelijke toename in IPv6 bereikbaarheid te zien.

IPv6

Internet Protocol versie 6, kortweg IPv6, is het systeem dat het tekort aan IP adressen duurzaam oplost. Iedere laptop, smartphone, tablet, server en website heeft een IP adres om uniek identificeerbaar te zijn. Steeds meer burgers en bedrijven beschikken naast IPv4 ook over IPv6. In Nederland zijn er dat zo’n 26%, een percentage dat flink achterloopt bij bijvoorbeeld België (57%), Duitsland (50%), en Frankrijk (42%). Voor een IPv6 verbinding moet de hele keten over IPv6 beschikken. Dat betekent dat de huisaansluiting én de bezochte website over IPv6 moeten beschikken.
 

Ondersteuning

VNG Realisatie ondersteunt de gemeenten bij het implementeren van IPv6. Naast uitgebreide voorlichting en inhoudelijke ondersteuning biedt VNG Realisatie gemeenten en samenwerkingsverbanden tijdelijk een IPv6 vertaaldienst voor websites en mail aan. Daarmee kan het IPv4 verkeer in afwachting van een definitieve IPv6 implementatie worden vertaald naar IPv6 en omgekeerd.

Zie ook

- Meer informatie over IPv6