Best scorende aanbestedingen 2020

Content

Juigende man achter zijn laptop

In een notendop

Drie aanbestedingen steken dit jaar met kop en schouders boven de rest uit: een aanbesteding van het ministerie van BZK, een van de Raad van State en een aanbesteding van de gemeente Gorinchem. In elk van deze drie gevallen is sprake van een complex beeld van relevante standaarden, die ook alle zijn uitgevraagd.

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZ & Klimaat en de Belastingdienst zijn goed bezig. Zij scoorden een 100%-uitvraag bij een aanbesteding, al is het aantal relevant geachte standaarden bij die twee aanbestedingen zeer klein.

Aanvullend hierop volgt nog een drietal aanbestedingen waarbij weliswaar niet 100% werd uitgevraagd, maar die wel een zeer positieve beoordeling kregen van de beoordelende experts: Bizob, de gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio Groningen.

 

FMHaaglanden (Ministerie van BZK)

Voor FM Haaglanden werd een Facilitair Management Informatie Systeem aanbesteed. Onderdeel van de uitvraag zijn de levering, implementatie (waaronder tenminste: ontsluiting, integratie, configuratie, migratie en conversie), beheer, onderhoud, door-ontwikkeling en hosting van het systeem. Ook waren daarbij een gebruiksvriendelijk gebruikersportaal en mobiele app’s inbegrepen, geleverd op basis van SaaS dienstverlening. Lees de volledige omschrijving op Tenderned.

  Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, Digitoegankelijk, DNSSEC, IPv6 & IPv4, ODF, PDF, OpenAPI Specification, DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE en SAML.
Beoordeling Perfecte uitvraag (100% score)
Toelichting beoordelaars Er waren veel standaarden relevant voor deze aanbesteding en ze zijn allemaal uitgevraagd. Heel goed gedaan.

 

Raad van State

De Raad wenst data-uitwisseling mogelijk te maken, via één koppeldienst, tussen hun SaaS- en ”On Premise”-oplossingen. Om dergelijke data-uitwisseling mogelijk te maken is een koppelfunctionaliteit en/of een berichtenmakelaar nodig. Deze functionaliteit gaat afgenomen worden als één SaaS-oplossing bij de leverancier. De uitgebreide omschrijving leest u op TenderNed.

  Oplossing t.b.v. zaaksgericht werken (inclusief documentmanagement en klantportaal)
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, Digikoppeling, IPv6 & IPv4, CMISS, DNSSEC, ECLI, OpenAPI Specification, SAML, COINS, Digitoegankelijk, PDF en StUF.
Beoordeling Perfecte uitvraag (100% score)
Toelichting beoordelaars “Een zeer goede aanbesteding met duidelijke verwijzing naar de 'Pas toe of leg uit'- lijst. Nog beter zou zijn als de tabel met open standaarden ook een toelichting per standaard zou bevatten op de reden van relevantie met deze aanbesteding. Nu bevat de tabel alleen generieke een beschrijving van de standaard zoals die ook op de website van Forum Standaardisatie is te vinden."

 

Gemeente Gorinchem

Dit betreft een aanbesteding voor het leveren, implementeren en onderhoud/ondersteuning van een standaard on-premise ICT-applicatie ten behoeve van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De ICT-applicatie moet aangesloten worden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees meer op TenderNed.

  ICT-applicatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSEC, Digikoppeling, Geo-standaarden, OpenAPI Specification, DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, StUF en SAML.
Beoordeling Perfecte uitvraag (100% score)
Toelichting beoordelaars “In bijlage (…) worden de standaarden beschreven die gelden voor het VTH-systeem. Wel staan er een aantal standaarden in de lijst die juist niet relevant zijn voor deze aanbesteding. Voor sommige standaarden wordt verwezen naar de 'Pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie.” 

 

Gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

Aanbesteed met A2-Samenwerking en Bizob. De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen van een burgerzaken-applicatie, inclusief onderhoud en ondersteuning. De burgerzaken-applicatie draait off-premise, waarbij de verantwoordelijkheid voor de hosting en onderhoud van de burgerzakenapplicatie bij de inschrijver ligt (SAAS). Voorbeelden van kerntaken die de applicatie ondersteunt zijn: persoonsinformatie/identiteits-management, document verstrekking en e-diensten via webformulieren.

  Burgerzaken applicatie, SaaS
Relevante standaarden Digitoegankelijk, Digikoppeling, DNSSEC, HTTPS en HSTS, TLS, ISO 27001, ISO 27002, SAML, SPF, DKIM, DMARC, STARTTLS & DANE, OpenAPI Specification, PDFStUF., IPv6 & IPv4 en ODF.
Beoordeling Op de goede weg (88% score)
Toelichting beoordelaars

“Zeer goede aanbesteding, een bijna perfecte score. Er wordt uitvoerig verwezen naar Forum Standaardisatie, open standaarden(beleid) en de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Slechts twee standaarden zijn niet uitgevraagd: IPv6 & IPv4 en ODF."

 

Gemeente Purmerend

De aanbesteding van Gemeente Purmerend betreft een zaaksysteem (zaakgericht werken). De gemeente zoekt een nieuw systeem omdat het huidige is verouderd en het contract met de leverancier afloopt. Purmerend spreekt nadrukkelijke de wens uit dat het zaaksysteem moet aansluiten met de ontwikkelingen rond Common Ground, zoals het onafhankelijk maken van gegevens van processen en koppelingen die worden gemaakt op basis van de API-technologieën. Lees meer over de aanbesteding op TenderNed.

  Zaaksysteem
Relevante standaarden DNSSEC, Digitoegankelijk, HTTPS en HSTS, TLS, IPv6 & IPv4, ISO 27001, ISO 27002, CMIS, StUF, PDF, SAML, SPF, DKIM, DMARC, STARTTLS & DANE, ODF en Digikoppeling
Beoordeling Op de goede weg (88% score)
Toelichting beoordelaars

“Dit is een uitmuntende aanbesteding. Het niet vragen van Digikoppeling mag niet zwaar wegen, aangezien in eis (…) is te lezen dat de gemeente gebruik maakt van 2Secure van EnableU. Deze partij zorgt voor de Digikoppeling implementatie voor deze gemeente. In de aanbesteding wordt expliciet verwezen (als eis) naar de open standaarden van Forum Standaardisatie.

Van alle relevant geachte open standaarden worden alleen ODF en Digikoppeling niet uitgevraagd."

 

Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen (VRG) wil in 2020 een technisch platform voor de ondersteuning van de beheerprocessen van hun teams Techniek & Ondersteuning (T&O), Facilitaire Zaken (FZ) en Informatiemanagement (IM) realiseren. Door samenhang tussen de Materiele-, Logistieke-, Facilitaire- en IM(IT)- beheerprocessen te realiseren en afhandeling vanuit dezelfde applicatie te doen, moeten de teams efficiënter en uniformer kunnen werken. De oplossing moet als SaaS ingericht zijn.

  Ondersteuning beheerprocessen, SaaS
Relevante standaarden DNSSEC, HTTPS en HSTS, TLS, ISO 27001, ISO 27002, PDF, SAML, SPF, DKIM, DMARC, STARTTLS & DANEODF en IPv6 & IPv4.
Beoordeling Op de goede weg (88% score)
Toelichting beoordelaars

“De aanbesteding besteedt veel aandacht aan open standaarden en verwijst veelvuldig naar Forum Standaardisatie. In dat opzicht is dit een zeer goede aanbesteding. Het missen van ODF en IPv4 en IPv6 is interessant: een gesprek tussen BFS/ICTU en de aanbestedende dienst zou voor beide partijen leerzaam kunnen zijn.”

 

Netherlands Space Office (RVO)

De aanbesteding van RVO wordt uitgevoerd in opdracht van Netherlands Space Office. De werkzaamheden binnen deze opdracht omvatten het verwerken van onbewerkte satellietdata tot bruikbare producten, die via het Satellietdataportaal beschikbaar worden gesteld. Opdrachtnemer dient tijdens deze opdracht samen te werken met de beheerder van het Satellietdataportaal en met de leverancier van de onbewerkte data. Meer hierover op TendeNed.

  Verwerken van onbewerkte satelietdata
Relevante standaarden Geo-standaarden
Beoordeling Perfect (100% score)
Toelichting beoordelaars

"Alleen de Geo-standaarden worden relevant geacht. Deze zijn ook uitgevraagd."

 

Belastingdienst

Het betreft een aanbesteding voor het waarborgen van de continuïteit van het AIX-platform (AIX is een besturingssysteem van IBM gebaseerd op Unix), na afloop van de huidige raamovereenkomsten voor dit platform. Bestaat uit het leveren van onderhoud en support op de Installed Base van het AIX platform en/of additionele diensten. Het huidige platform met AIX Apparatuur bestaat uit 50 IBM Power Systems en 10 Hardware Management Consoles (HMC’s). Op de 50 IBM Power Systems draaien ongeveer 1200 virtuele AIX partities. Lees meer over AIX op TenderNed.

  AIX 
Relevante standaarden ISO 27001 en ISO 27002.
Beoordeling Perfect (100% score)
Toelichting beoordelaars

“Er wordt helaas geen aandacht besteed aan open standaarden(beleid), de 'Pas toe of leg uit'-lijst en Forum Standaardisatie. Alleen de twee ISO’s (ISO 27001 en ISO 27002) waren relevant en deze werden ook correct uitgevraagd. In die zin een makkelijke, maar welverdiende, perfect-score. "

 

Bron

Forum Standaardisatie onderzoekt jaarlijks hoe er omgegaan wordt met het 'pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Het onderzoek heet de Monitor Open Standaarden. In het rapport beschrijven we onder andere de uitvraag bij aanbestedingen en het werkelijke gebruik van de standaarden in overheidsbrede voorzieningen. De informatie uit dit verhaal is gebaseerd op onderzoeksdata uit de Monitor open standaarden.

Zie ook

"Een goede aanbesteding, daar worden we blij van", Forum Standaardisatie

Documentatie-type