Elke organisatie kan standaarden voordragen voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria voor aanmelden, begint de toetsingsprocedure. Deze duurt ongeveer 7 maanden.

Standaarden kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Voor elke nieuwe standaard moet een apart aanmeldformulier worden ingevuld. Dit is niet nodig als het gaat om een set van standaarden die bij elkaar horen.

Kies hieronder een aanmeldformulier:

 • Een nieuwe standaard aanmelden (odt, 38 KB)
 • Een nieuwe versie aanmelden van een standaard die al op de lijst staat (odt, 39 KB)
 • Een nieuwe versie aanmelden met de status ‘uitstekend beheerproces’ (odt, 13 KB)
 • Een standaard verwijderen (odt, 14 KB)
 • Als er informatie moet worden geüpdate of als er een vraag is over het toepassingsgebied. Neem dan contact op met het Bureau Forum Standaardisatie.

Het is handig om op de hoogte te zijn van de toetsingsprocedure en de toetsingscriteria vóór het aanmelden van een nieuwe standaard. Zie hiervoor ook de documentatie aan de zijkant van de website.

Aanmeldcriteria doorlopen

Na het aanmelden worden de standaarden samen met de aanmelder getoetst aan de volgende criteria:

 • Toepasbaar zijn voor elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties
 • Bijdragen aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit
 • Niet al wettelijk verplicht zijn
 • Een als zodanig ervaren (interoperabiliteit) probleem oplost en de leveranciersonafhankelijkheid bevordert

Als een standaard voldoet aan de aanmeldcriteria, kan het Forum besluiten om de toetsingsprocedure te doorlopen. Er zijn twee periodes per jaar waarbinnen deze procedure wordt doorlopen. De uiterste aanmelddatum van standaarden voor de eerstvolgende procedure is:

 • 22 oktober 2018
 • (die van 30 april 2018 is reeds in afronding)

Verloop toetsingsprocedure

Een standaard in procedure doorloopt verschillende stadia: expertonderzoek, openbare consultatie en advisering door stuurgroep Open Standaarden aan het Forum. Het Forum legt de standaard voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor officiële vaststelling. Eventueel kan bij openstaande vragen nog een aanvullende onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de procedure wordt gekeken naar inhoudelijke criteria. Deze criteria dragen bij aan de doelstelling van de lijst van Forum Standaardisatie: het bevorderen van de interoperabilitiet en leveranciersonafhankelijkheid.

De vier inhoudelijke criteria zijn:

 1. De toegevoegde waarde van de standaard
 2. De openheid van het standaardisatieproces
 3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard 
 4. Opname van de standaard bevordert de adoptie

Toetsing niet nodig bij het predicaat ‘uitstekend beheer’

Een standaardisatieorganisatie kan de de kwalificatie ‘uitstekend beheer’ krijgen als het volledig voldoet aan het criterium ‘Open standaardisatieproces’. Dit betekent dat het beheer en versiebeheer rondom een standaard zodanig open en structureel is dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de standaard correct zijn meegenomen en afgewogen. Op het moment dat de organisatie een nieuwe versie van een standaard aanmeldt, wordt deze zonder aanvullende toetsing opgenomen op de lijst. Dit geldt alleen als de nieuwe versie binnen hetzelfde toepassingsgebied valt. Wel zal BFS bij het aanmelden van een nieuwe versie een administratieve check uitvoeren of de procedure goed is verlopen.

Jaarplanning

Planning updates lijst najaar 2018

Datum Activiteit
uiterlijk 30 april 2018 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
Binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
18 juni Forum Standaardisatie besluit over inbehandeling nemen
Eind juni Bijeenkomst expertgroep
Juli Opstellen expertadvies
6 aug - 10 sept Expertadvies in openbare consultatie
11 sept tot 18 sept Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
10 oktober Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit

 

Planning updates lijst voorjaar 2018

Datum Activiteit
uiterlijk 23 oktober 2017 Aanmelding van standaard voor opname, wijziging of verwijdering
binnen 3 wk na aanmelding Intakegesprek met de aanmelder
13 december 2017 Forum Standaardisatie besluit over in behandeling nemen
eind januari 2018 Bijeenkomst expertgroep
begin februari 2018 Opstellen expertadvies
23 februari tot 23 maart Expertadvies in openbare consultatie
23 maart tot 30 maart Expertadvies en reacties uit de consultatie worden verwerkt tot een advies aan het Forum Standaardisatie
25 april Forum Standaardisatie stelt het advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) vast
datum nog onbekend Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt besluit