Forumvergadering 20 april 2022

Inhoud

Hieronder vindt u de vergaderstukken die horen bij de vergadering van het Forum Standaardisatie van 20 april 2022. De stukken zijn genummerd volgens het agendapunt waar ze bij horen. De nummering hoeft niet aansluitend te zijn omdat sommige agendapunten geen vergaderstuk hebben.

Vergaderstukken

1A. Agenda Forum Standaardisatie 20 apri 2022

1B. Verslag Forum Standaardisatie 9 maart 2022

2 Oplegnotitie Beleid voor digitalisering, OBDO en Forum Standaardisatie

2A. Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering

2B. Forum Standaardisatie en beleid voor digitalisering

2D. Agendapunt Standaardisatie, OBDO 7 april 2022

3. Oplegnotitie Adoptie Open Standaarden

3C1. Reacties op beoordelingen aanbestedingen Monitor 2021 (binnenkort beschikbaar in HTML)

3C2. Gesprekken met aanbesteders Monitor-2021 (binnenkort beschikbaar in HTML)

3C3. Gesprekken voorzieningen en ICT projecten Monitor-2021 (binnenkort beschikbaar in HTML)

3D. Agendering sponsorschapen aanwezigheid

4. Oplegnotitie Onderzoek naar de doorontwikkeling lijsten

4B. Onderzoek naar de doorontwikkeling lijsten verplichte en aanbevolen standaarden

5. Oplegnotitie Lijsten Open Standaarden

5A. Forumadvies Peppol BIS 3

5B. Forumadvies COINS

6. Voortgangsnotitie