Agenda Forum Standaardisatie 10 maart 2021

Content

Vergadering: Forum Standaardisatie 10 Maart 2021

Agendapunt: 1A

Documentnummer: FS-20210310.1A

Vergadertijd: 9:30-12:00

Online met WebEx

Download hier de PDF versie van deze agenda. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.

1. Opening, agenda, verslag

Ter besluitvorming

2. OBDO en Forum Standaardisatie

2 Oplegnotitie OBDO en Forum Standaardisatie

Ter kennisname

 • 2A Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie
 • 2B Opzet aanpak dossier semantiek + werkconferentie
 • 2C Eindrapport Ontwikkeling van Nederland op het gebied van eOverheid
 • 2D Overzicht Kamerstukken december 2020 - heden
 • 2E Terugkoppeling OBDO 20 januari 2021: agendapunt Standaardisatie

3. Open Standaarden, lijsten

Voorzitter: Floor Jas namens Stuurgroep open standaarden

3 Oplegnotitie lijsten

Ter kennisname

 • 3A Stand van zaken rond lopende procedures
 • 3B Aangehouden procedure DCAT-AP-DONL
 • 3C Aanvullend onderzoek functioneel toepassingsgebied WPA2 Enterprise

4. Open Standaarden, adoptie

Voorzitter: Floor Jas namens Stuurgroep open standaarden

4 Oplegnotitie open standaarden en adoptie

Ter besluitvorming en bespreking

 • 4A Agendering IV-meting en Monitor, sponsorschap door Forum-leden, en aanwezigheid
 • 4B Spin-off Monitor Open Standaarden 2020 (managementsamenvatting en verslagen

Ter kennisname

 • 4C Afwegingskader ICT opdrachten en BestPractices #zoBouwenWijSoftware
 • 4D Ontwikkelingen professionalisering domeinnaambeheer
 • 4E API’s
 • 4F Content-, data- en digitale toegankelijkheidstandaarden
 • 4G Internet- en beveiligingstandaarden
 • 4H Eenduidige dienstverlening
 • 4I Overig

5. Rapport Internationale standaardisatie

In opdracht van Forum Standaardisatie heeft adviesbureau VKA in samenwerking met NEN, in de periode december 2019 – februari 2021, een onderzoek uitgevoerd naar internationale standaardisatie. Ter vergadering zal VKA de voornaamste conclusies en aanbevelingen toelichten, en zal Rob Verweij namens de Forumbegeleidingsgroep ingaan op het handelingsperspectief voor het Forum. U kunt de conclusies en aanbevelingen vinden in het rapport.

6. Voortgang en communicatie

6 Voortgangsnotitie

Ter kennisname

 • 6A European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP)
 • 6B Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur
 • 6C Beslisboom Open Standaarden nieuwe stijl
 • 6D Ontwikkelingen aanbestedingenonderzoek Monitor Open Standaarden 2021
 • 6E Conferentie Nederland Digitaal
 • 6F UX-onderzoek

7. Rondvraag

Actie: Mondeling

8. Sluiting

Actie: Mondeling

Documentatie-type