Monitor Open standaarden 2018

Hét onderzoek naar de toepassing van de verplichte open standaarden. In aanbestedingen, centrale overheidsvoorzieningen en meer.

De Monitor Open Standaarden is hét onderzoek naar de vraag of alle overheidsorganisaties daadwerkelijk de open standaarden gebruiken van de 'pas toe of leg uit'-lijst.  

De Monitor bestaat uit drie deelonderzoeken:


1. Het gebruik in aanbestedingen
Hierbij wordt onderzocht of overheidspartijen de standaarden correct uitvragen in aanbestedingen zoals onder meer bepaald in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT diensten en ICT producten. Medeoverheden zijn ook gebonden aan deze instructie via bestuursafspraken (bv Rijksbegrotingsvoorschriften). Sinds 2018 worden alle onderzochte aanbestedingen in het rapport gepubliceerd.


2. Het gebruik van de relevante verplichte standaarden in overheidsbrede voorzieningen
Van circa 40 overheidsbrede voorzieningen wordt beoordeeld welke standaarden relevant zijn en of ze worden toegepast.


3. Overige informatie over het gebruik
Wat is er meer bekend over het gebruik? Dit wordt onderzocht door navraag te doen bij onder andere beheerders standaarden of via internet.nl

 

De Monitor Open standaarden 2018 is op maandag 25 februari 2019 met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd door Staatssecretaris Knops. Op 16 mei jl. is de Monitor Open standaarden 2018 aan de orde gekomen in een algemeen overleg van de Tweede Kamer.

Vind de hoofdlijnen van het onderzoek in het magazine Monitor Open standaarden 2018

Lees ook het artikel op ibestuur.nl van Larissa Zegveld, voorzitter van het Forum Standaardisatie over de Monitor Open standaarden: Standaardisatie is een must.

Alle Monitors van de afgelopen jaren:

Sinds 2015 staat de Monitor Open standaarden ook in de NORA-wiki.