Monitor Open standaarden

Hét onderzoek naar de toepassing van de verplichte open standaarden. In aanbestedingen, centrale overheidsvoorzieningen en meer.

Indeling van het onderzoek
De Monitor Open Standaarden is het onderzoek dat jaarlijks in opdracht van het Forum Standaardisatie wordt uitgevoerd waarin de vraag centraal staat of overheidsorganisaties de verplichte open standaarden daadwerkelijk gebruiken van de pas-toe-of-leg-uit lijst.  ICTU voert het onderzoek uit.
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
1. Het gebruik in aanbestedingen
Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid), zoals bepaald in de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT diensten en ICT producten. Alle onderzochte aanbestedingen zullen in 2018 worden gepubliceerd.
2. Het gebruik in overheidsvoorzieningen
Van circa 40 voorzieningen  wordt beoordeeld welke standaarden relevant zijn en of ze worden toegepast.
3. Overige informatie over het gebruik
Wat is er meer bekend over het gebruik? Dit wordt onderzocht door onder andere navraag te doen bij beheerders van de standaarden.

Laatste monitor nog in behandeling: Monitor Open standaarden 2018

Eind 2018 heeft het Forum Standaardisatie de Monitor Open standaarden 2018 goedgekeurd, inclusief bijlage H (het volledige onderzoeksrapport naar het gebruik van open standaarden in centrale overheidsvoorzieningen). Op 14 februari 2019 buigt het OBDO zich hierover. Daarna zal het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Monitor Open standaarden 2017
Eind 2017 heeft het Forum Standaardisatie de Monitor Open Standaarden 2017 goedgekeurd. Voorjaar 2018 is het naar de Tweede Kamer gestuurd door Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Neem laagdrempelig kennis van de hoofdlijnen via het digitale magazine Monitor Open Standaarden 2017 . Meer specifiek geïnteresseerd? Het hele rapport - inclusief de notitie van het Forum Standaardisatie-  is ook te vinden via de voorpagina.

Overzicht van eerdere versies

Monitor verwerkt in de NORA wiki

Sinds 2015 staat de Monitor Open Standaarden ook in de NORA-wiki.

Actuele stand van zaken
De vaststelling van de Monitor Open Standaarden 2018 is in volle gang. De door het Forum Standaardisatie goed gekeurde versie wordt op 14 februari 2019 behandeld in het OBDO. Geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via de vergaderstukken van het Forum Standaardisatie, die openbaar zijn en gepubliceerd worden op deze website onder het kopje vergaderstukken.