Monitor Open standaarden

Het gebruik van open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst gemeten.

Indeling van het onderzoek
De Monitor Open Standaarden is het onderzoek dat jaarlijks in opdracht van het Forum Standaardisatie wordt uitgevoerd waarin de vraag centraal staat of overheidsorganisaties de verplichte open standaarden daadwerkelijk gebruiken die op de 'pas toe of leg uit'-lijst staan.  
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
1. Het gebruik in aanbestedingen
Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid), zoals bepaald in de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT diensten en ICT producten. Alle onderzochte aanbestedingen zullen in 2018 worden gepubliceerd.
2. Het gebruik in overheidsvoorzieningen
Van circa 40 voorzieningen  wordt beoordeeld welke standaarden relevant zijn en of ze worden toegepast.
3. Overig gebruik
Via navraag bij beheerders van de standaarden en een paar andere methodes wordt achterhaald wat nog meer bekend is over het gebruik.

Laatste monitor: Monitor open standaarden 2017
Eind 2017 heeft het Forum Standaardisatie de Monitor Open Standaarden 2017 goedgekeurd. Voorjaar 2018 is het naar de Tweede Kamer gestuurd door Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Neem laagdrempelig kennis van de hoofdlijnen via het digitale magazine Monitor Open Standaarden 2017 . Meer specifiek geïnteresseerd? Het hele rapport - inclusief de notitie van het Forum Standaardisatie-  is ook te vinden via de voorpagina.

Overzicht van eerdere versies

Monitor verwerkt in de NORA wiki

Sinds 2015 staat de Monitor Open Standaarden ook in de NORA-wiki.

Actuele stand van zaken
Zomer 2018 is het onderzoek van de Monitor Open Standaarden 2018 in volle gang. De conceptversie van het rapport zal naar verwachting eind 2018 aan het Forum Standaardisatie voorgelegd worden ter goedkeuring. Geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via de vergaderstukken van het Forum Standaardisatie, die openbaar zijn en gepubliceerd worden op deze website.