Terugblik workshop 'Kennismodel Forum Standaardisatie'

Content

""

Sinds kort stelt Forum Standaardisatie zijn lijst open standaarden beschikbaar als linked open data. Hiervoor is een kennismodel (het FSKM) ontwikkeld. Op 6 april 2023 werd een workshop georganiseerd over (her)bruikbaarheid van dit kennismodel in websites en platformen. De conclusie was om elkaars informatie over standaarden te hergebruiken en samen te werken aan een algemeen kennismodel voor standaarden.

De workshop

De workshop bestond uit twee delen. In het eerste deel stond het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM) centraal. Joris Dirks (NORA Beheerteam) en Hans Laagland (Forum Standaardisatie) gaven een toelichting over het nieuwe kennismodel. In het tweede deel gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden om informatie over standaarden met elkaar te delen.

1. Het kennismodel

Forum Standaardisatie vindt het belangrijk de lijst open standaarden te brengen naar de platformen waar gebruikers zitten. Daarom biedt het Forum Standaardisatie de lijst open standaarden aan als open data voor hergebruik via NORA online.

Het FSKM werd in samenwerking met het NORA beheerteam ontwikkeld. Dit model werkt volgens linked data-principes. Uiteindelijk bevordert hergebruik de zichtbaarheid van de standaarden en draagt dit bij aan stimuleren van de adoptie.

2. Verdieping

In het tweede deel was er ruimte voor verdieping. Deelnemers (vertegenwoordigers van VNG Realisatie Gemma Softwarecatalogus, VNG, Logius (en KOOP), Platform Linked Data Nederland en Kennisnet gingen met elkaar in gesprek over usecases voor het Forum Standaardisatie Kennismodel en over hergebruik van informatie over standaarden in het algemeen. Dat leidde vooral tot veel kennisuitwisseling. Hieronder volgt een greep uit de inzichten uit de verdiepende sessies:

Verdieping 1

Voor de GEMMA en de Softwarecatalogus was er interesse om de lijst open standaarden van het Forum te hergebruiken door een koppeling te maken. Als je informatie uit meerdere bronnen gaat hergebruiken is het daarbij van belang goed gebruik te maken van duurzame identifiers bij de bronnen.

Logius KOOP benadrukte het belang van provenance bij hergebruik van andermans informatie: geef duidelijk aan welke partij eigenaar is van informatie als je informatie uit meerdere bronnen geaggregeerd gaat publiceren.

Verdieping 2

Vanuit Logius als beheerder van standaarden bestaat de behoefte afhankelijkheden tussen standaarden weer te geven. Het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM) kan hierbij helpen. Daarnaast kan het kennismodel inzicht geven in life cycle management van afzonderlijke standaarden.

Kennisnet was positief over de aanpak om informatie over standaarden te beheren via een semantisch platform in plaats van via een eigen website. Een generiek kennismodel voor standaarden met ruimte voor domeinspecifieke eigenschappen verhoogt de herbruikbaarheid van informatie over standaarden door derden.

Verdieping 3

Platform Linked Data Nederland ziet mogelijkheden binnen het kennismodel om linked data standaarden, en ook andere open standaarden die logisch bij elkaar horen, te clusteren, zodat beter inzichtelijk gemaakt kan worden hoe deze standaarden met elkaar samenhangen en hoe ze elkaar aanvullen bij het goed toepassen van deze standaarden.

Daarnaast zag VNG Realisatie kansen voor FSKM om FSKM uit te breiden met een eigenschap voor generieke functies. Zo kunnen standaarden ook geordend worden op basis van generieke functies. Dit vergroot de vindbaarheid van standaarden voor eindgebruikers.

 

Nieuwe gebruikersgroep kennismodel standaarden

Aan het eind van de workshop was één conclusie duidelijk: één workshop is bij lange na niet voldoende om dit thema goed te bespreken. De lancering van het Forum Standaardisatie Kennismodel is het startpunt voor een nieuwe samenwerking op registreren en hergebruiken van informatie over standaarden. Deelnemers spraken de ambitie uit om één algemeen model te maken op basis van FSKM, met daarbij ruimte voor uitbreidingen voor domeinspecifieke eigenschappen (zoals onderwijs).En zo was de workshop de eerste bijeenkomst van de nieuwe gebruikersgroep voor kennismodellen van standaarden in Nederland.

Deelnemers bedankt

Hartelijk dank aan alle deelnemers: VNG Realisatie Gemma (Softwarecatalogus), VNG Realisatie, Logius, Logius KOOP, Platform Linked Data Nederland en Kennisnet.

Over deze pagina:

Heeft u deelgenomen of had u willen deelnemen aan de workshop? Op deze pagina geven we u een samenvatting van de dag en acties die daaruit voort vloeien.

Documentatie-type