Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

XBRL v2.1 moet worden toegepast bij de digitale uitwisseling van documenten en berichten dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer en waarin financiële informatie een belangrijke component is.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector

Nut en werking

Typering

Bedrijfsrapportages met een financiële component

Nut

XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.

Werking

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.

Detailinformatie

Volledige naam
eXtensible Business Reporting Language Dimensions
Versie
XBRL 2.1, Dimensions 1
Beheerorganisatie
XBRL International

Toepassing

Hulpmiddelen

Meer informatie en hulpmiddelen over XBRL en Standard Business Reporting is te vinden op: http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge of via deze instructie op XBRL: http://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/Introductie-XBRL.pdf

Conformiteitstest

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname
  • Het "pas toe of leg uit"-regime voor XBRL geldt alleen voor gebruik in combinatie met standaard taxonomieën die ook als standaard op de lijst voor “pas toe of leg uit” staan.
  • Aangezien er op dit moment nog geen taxonomieën op de lijst staan, wordt de samenstellers/ beheerders van relevante taxonomieën gevraagd deze taxonomieën zo snel mogelijk aan te melden voor de lijst met open standaarden voor “pas toe of leg uit”. Dit geldt met name voor de zogenaamde “Nederlandse Taxonomie”, welke momenteel in het kader van het Standard Business Reporting Programma wordt verder ontwikkeld. Het college denkt hierbij aan een termijn van maximaal 1 jaar.
  • De opname omvat zogenoemde "errata corrections" die voor XBRL zijn uitgebracht.
Datum van besluit
2010-04-17

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.