Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

RPKI moet worden toegepast door netwerkaanbieders en houders van blokken IP-adressen bij het aanbieden van netwerkconnectiviteit, ter beveiliging van het BGP (Border Gateway Protocol). Dit geldt zowel voor het publiceren van ROA's (Route Origin Authorisations) als voor het valideren en het 'droppen' van invalide routes.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Nut en werking

Typering

Beveiligen van de routing infrastructuur

Nut

Resource Public Key Infrastructure (RPKI) is een standaard met als doel om zogenaamde route hijacks te voorkomen. Bij een route hijack wordt internetverkeer omgeleid naar de systemen van een niet geautoriseerd netwerk. Een hijack kan het gevolg zijn van een simpele typefout van een netwerkbeheerder die daarmee onbedoeld internetverkeer omleidt, of het gevolg zijn van een doelgerichte aanval op de infrastructuur van het internet om bijvoorbeeld websites onbereikbaar te maken of om gegevens van internetgebruikers afhandig te maken.

Werking

Met RPKI kan de rechtmatige houder van een blok IP-adressen een autoritatieve, digitaal getekende verklaring publiceren met betrekking tot de intenties van de routering vanaf haar netwerk. Deze verklaringen kunnen andere netwerkbeheerders cryptografisch valideren en vervolgens gebruiken om filters in te stellen die onrechtmatige routering negeren. Het netwerk valt terug op het 'oude' onbeveiligde routering als RPKI wegvalt.

Detailinformatie

Volledige naam
Resource Public Key Infrastructure
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

Aan NLnet Labs om advies en documentatie over het gebruik van RPKI te communiceren. Dit geldt voor zowel het faciliteren van online documentatie als het adviseren van het gebruik van RPKI.

Aan experts van de standaard RPKI om het Forum Standaardisatie actief te informeren over beschikbare vervolgstappen op het gebied van Route Origin Validation. De experts monitoren het speelveld van RPKI en zullen het Forum Standaardisatie actief informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Aan Rijkswaterstaat om in de verlenging van de Rijksbrede internetdiensten (het ON2013 raamcontract: https://on2013.nl/) toepassing van RPKI van leveranciers te vereisen.

Aan het Forum Standaardisatie om te monitoren op de juiste toepassing van de standaard, met name op het publiceren van ROA’s en het valideren met het principe “invalid = reject”.
Het Platform Internetstandaarden wordt opgeroepen om monitoring van RPKI publicaties te faciliteren via het platform internet.nl

Aan RIPE NCC om in gesprek te gaan met partijen over de invulling en intensiveren van cursussen over RPKI met partijen die hierin geïnteresseerd zijn.
 

Datum van aanmelding
2019-01-25
Datum van besluit
2019-11-28