Over de standaard

Beschrijving

Formaat documentpublicatieĀ 

Lijst status
In behandeling

Uitleg

Nut

PDF /UA is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF/UA is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. Bovendien voldoet een PDF/UA document aan Digitoegankelijk toegankelijkheidseisen.

Werking

Een PDF/UA document is een PDF 1.7 document dat aan aanvullende afspraken voldoet voor digitale toegankelijkheid. Deze afspraken komen overeen met de WCAG 2.0 toegankelijkheidsrichtlijnen die deel uitmaken van de verplichte standaard Digitoegankelijk. PDF/UA beschrijft eisen aan een PDF 1.7 document zoals: een document moet 'tags' bevatten en logische leesstructuur hebben, alle afbeeldingen moeten voorzien zijn van een alternatieve tekst; alle lettertypen moeten in het document ingebed zijn; tabellen moeten een duidelijke kop (rij of kolom) hebben en eenduidig te interpreteren zijn; inhoud mag niet alleen door kleur, vorm of contrast worden gerepresenteerd.

Het specificatiedocument van PDF/UA kan niet gebruikt worden zonder het specificatiedocument van PDF 1.7.

Trefwoorden
Archivering
Documentformaat

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Logius
Uitstekend beheer
Nog niet getoetst
Volledige naam
ISO 14289-1:2014 Document management applications -- Electronic document file format enhancement for accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)
Version
ISO14289-1:2014

Implementatie

Domein
Document & (Web)Content
CPV-code
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Nog te bepalen.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Datum van aanmelding
2018-03-14
Europese status (MSP)
Nee