Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Nog te bepalen.

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Formaat documentpublicatie 

Nut

PDF /UA is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF/UA is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. Bovendien voldoet een PDF/UA document aan Digitoegankelijk toegankelijkheidseisen.

Werking

Een PDF/UA document is een PDF 1.7 document dat aan aanvullende afspraken voldoet voor digitale toegankelijkheid. Deze afspraken komen overeen met de WCAG 2.0 toegankelijkheidsrichtlijnen die deel uitmaken van de verplichte standaard Digitoegankelijk. PDF/UA beschrijft eisen aan een PDF 1.7 document zoals: een document moet 'tags' bevatten en logische leesstructuur hebben, alle afbeeldingen moeten voorzien zijn van een alternatieve tekst; alle lettertypen moeten in het document ingebed zijn; tabellen moeten een duidelijke kop (rij of kolom) hebben en eenduidig te interpreteren zijn; inhoud mag niet alleen door kleur, vorm of contrast worden gerepresenteerd.

Het specificatiedocument van PDF/UA kan niet gebruikt worden zonder het specificatiedocument van PDF 1.7.

Detailinformatie

Volledige naam
ISO 14289-1:2014 Document management applications -- Electronic document file format enhancement for accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)
Versie
ISO14289-1:2014
Beheerorganisatie
ISO

Toepassing

Community

De Pleio community voor open en toegankelijke documentstandaarden biedt een platform voor vragen en discussies over toegankelijke PDF formaten.

Toetsingsinformatie

Adoptieadviezen

Aan overheidsorganisaties waaronder ook gemeenten, provincies en waterschappen:

  • Zorg voor voldoende bestuurlijke aandacht voor toegankelijkheid en maak duidelijk dat toegankelijkheid en PDF/UA een organisatieverantwoordelijkheid zijn. Benoem dat toegankelijkheid en PDF/UA bijdragen aan een inclusieve maatschappij;
  • Benoem in een organisatie naast een “information security officer” en “privacy officer” ook een “accessibility officer”. Dit geeft meer belang aan het onderwerp en bestendigt aandacht voor toegankelijkheid in de organisatie;

 

Aan “shared service organisations” (SSO’s) van de overheid, en aan overheidsorganisaties die grote contracten met leveranciers van kantoorsoftware hebben:

  • Ga met leveranciers gesprek om de marktondersteuning voor PDF/UA te verbeteren. Er is vooral gebrek aan software waarmee je PDF/UA kan exporteren uit gangbare kantoorapplicaties. Met name shared service organisaties (SSO’s) en overheidsorganisaties die grote contracten hebben met leveranciers van kantoorsoftware kunnen druk uitoefenen op de markt.

 

Aan het Forum Standaardisatie en OBDO:

  • Toegankelijkheid is niet alleen een zorg van ICT- en communicatie-professionals, maar ook van juristen en inkoop. Doe een “call to action” aan deze beroepsgroepen;
  • Faciliteer op de website van het Forum Standaardisatie een beslisboom die organisaties helpt beslissen welke documentstandaard toegepast moet worden op welk soort informatie. Hierbij moeten niet publiceren en publiceren in formaten anders dan PDF (met name html) ook onderbouwde opties worden.
  • Verwijs bij de standaarden met betrekking tot digitale toegankelijkheid, die al op de pas-toe-of-leg-uit lijst staan, naar PDF-UA;
  • Beoordeel over een jaar nogmaals of de standaard PDF/UA niet moet worden opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit lijst.

 

Uitstekend beheer
Nog niet getoetst
Datum van aanmelding
2018-03-14
Datum van besluit
2019-02-14

Overig

CPV-code
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit