Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

OData kan worden toegepast voor het bouwen en gebruiken van REST APIs met als doel het gestructureerd ontsluiten van (statistische) open datasets.

Nut en werking

Typering

Bevraging van REST APIs

Nut

Het Open Data-protocol (OData) is een best practice voor het structureren en bevragen van REST APIs. OData maakt het makkelijker om interoperabele REST-implementaties te bouwen, waardoor data die via API’s wordt uitgewisseld op een uniforme wijze weergegeven kan worden.

Door het gebruik van OData is het niet noodzakelijk om afspraken te maken over onder andere HTTP-methoden, URL-conventies, gebruikte mediaformaten en query opties. Hierdoor is een betere integratie mogelijk via API’s tussen verschillende systemen en platformen, zonder dat hier aparte afspraken over gemaakt hoeven te worden. Door de toepassing van OData zijn datasets beter te gebruiken en beter herbruikbaar. OData maakt het mogelijk om de bestaande gegevenssilo’s die binnen organisaties bestaan te doorbreken. Door het gebruik van OData wordt een ecosysteem gecreëerd waarbij het makkelijker is om databases te bevragen en data te gebruiken. De gedeelde waarde van data wordt hierdoor verhoogd.

Werking

OData is een open standaard voor het structureren en uitvragen van REST APIs. 

Detailinformatie

Volledige naam
Open Data Protocol
Versie
4.0
Beheerorganisatie
OASIS

Toetsingsinformatie

Datum van aanmelding
2017-10-03
Datum van besluit
2017-11-21