Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Structureren en coderen van de inhoud van e-mail berichten

Nut en werking

Typering

e-mail opmaak

Nut

MIME is een standaard die codering en de structuur (opmaak) van de inhoud van een e-mailbericht beschrijft en die het specifiek mogelijk maakt in e-mail tekst te representeren in verschillende karaktersets (zoals het tegenwoordig meest gebruikte UTF-8 dat ook op de lijst met gangbare standaarden staat); Niet-tekstuele bijlagen op te nemen, zoals plaatjes of video; Berichten op te stellen met meerdere delen, bijv. meerdere bijlagen of gemengde inhoud met tekst en bijlagen.

Werking

MIME zorgt ervoor dat de opmaak van emailberichten tussen verschillende e-mail clients kan worden uitgewisseld. Het definieert een aantal e-mail header regels, voor de specificatie van attributen van een e-mailbericht. Het Content-type attribuut neemt hierbij een prominente plaats in, omdat het aangeeft wat voor soort inhoud dat met het e-mail bericht is meegestuurd. Deze zogenaamde MIME types worden beschreven door een type, een subtype en optioneel een of meerdere parameters.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Multipurpose Internet Mail Extensions
Versie
RFC 2045
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Datum van aanmelding
2010-09-09
Datum van besluit
2011-05-29