Over de standaard

Beschrijving

uitwisselen van datastructuren

Lijst status
Aanbevolen

Uitleg

Nut

JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript.  De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een ‘light’ alternatief voor XML.

 

Werking

JavaScript Object Notation (JSON) een formaat om net zoals XML gegevens op te slaan en te versturen. JavaScript is de programmeertaal waarvan de basis syntax beschrijving is afgeleid voor gebruik in JSON. JSON wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver. De standaard is met name gericht op efficiënt programmeren en kent een compacte notatie bijvoorbeeld:
{
“naam”: Jan,
“geboren”: 1983
}

Trefwoorden
Internet

Detailinformatie

Beheerorganisatie
IETF
Volledige naam
JavaScript Object Notation
Version
RFC 7159, Juli 2006

Implementatie

Domein
Internet & Beveiliging
Hulpmiddelen

Er zijn verschillende online JSON validators en hulpmiddelen te vinden, ook voor de verschillende programmeerplatformen. Meer informatie over de standaard is ook te vinden via: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-404.pdf

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om op de aanbevolen lijst de RFC 4627 uit juli 2006 te vervangen voor de RFC 7159 uit maart 2014.

Datum van besluit
2016-11-15